19.03.2016 wielkanocne spotkanie w konsulacie polskim w Winnicy

 
 

CHRYSTUS PAN ZMARTWYCHWSTAŁ! - PRAWDZIWIE POWSTAŁ!
Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak wrraz z całym konsulatem zorganizowali tradycyjne już spotkanie Polaków i Polonii w Winnicy. Do restauracji Welur przybyli Polacy z całego Okręgu Konsularnego,który obejmuje obwody: winnicki, chmielnicki, żytomierski i czerniowiecki. Nie mogło zabraknąć też przedstawicieli Żytomierza. Przyjechała delegacja Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie z panią prezes Wiktorią Laskowską Szczur, przyjechali księża - ks. Andrzej Baczyński - oficjał sądu biskupiego diecezji kijowsko-żytomierskiej i proboszcz par. w Korostyszewie, ks. Krzysztof Grabowski TChr z kamieńca, ks. Jarosław Giżycki Kapelan Polaków w Żytomierzu, który też poprowadził modlitwę i złożył wszystkim serdeczne życzenia wielkanocne. Dziękujemy Panu Konsulowi Generalnemu Tomaszowi Olejniczakowi za wspaniałą atmosferę, życzenia, miłe przyjęcie.
Na zdjęciu: Polacy z Żytomierza wraz z Kapelanem w towarzystwie Pana Konsula Generalnego i jego małżonki.