2011.10.06 pierwsza wizyta Wikariusza Generalnego w Kijowie i Żytomierzu