2016.05.17 Swiecenia trzech nowych kaplanow chrystusowcow w Poznaniu -

 
 

- a wśród nich jeden z Ukrainy. Ks. Witalij Melnyk pochodzi z Makowa k. Kamieńca Podolskiego. Szczęśliwi Matka i Ojciec kapłana! Z tej Rodziny (ta Duża Litera im się po prostu należy) trzech braci poszło za głosem powołania kapłańskiego. Dwóch już jest prezbiterami: ks. Sławek Melnyk pracuje w Kazachstanie (Czkałowo), drugi - wspomniany neoprezbiter będzie pracować w Polsce w par. św. Ottona w Pyrzycach, a trzeci brat jest jeszcze klerykiem w seminarium w Poznaniu. Biskup sufragan poznański Grzegorz Balcerek wyświęcił jeszcze 7-miu współbraci na diakonów. Katedra Poznańska jak Matka - rodzi i przyjmuje nowowyświęconych kapłanów z największą czułością. Tutaj przed 27 laty również otrzymałem święcenia kapłańskie. Na uroczystość święceń kapłańskich i diakonatu przybyło ok. 170 księży z całego świata! Nie mogło zabraknąć nas z Ukrainy. Razem ze mną przyjechali ks. Mikołaj Pilecki z Doniecka objętegeo wojną, ks. Aleksander Repin - pochodzący z Donbasu proboszcz w Mikołajowie. Z Kamieńca Podolskiego przybyli ks. Jerzy Molewski. proboszcz parafii pochodzenia rodziny Melnyków. Przywiózł on ze sobą Rodziców nowego kapłana i kilka osób z rodziny. Pogoda dopisała, deszczu nie było. Uroczystość zakończyła się wspaniałym obiadem na kilkaset osón w refektarzu Domu Głównego Księży Chrystusowców w Poznaniu. Pragnę nadmienić, że katedra w Poznaniu jest najstarszą katedrą w Polsce. Jej wiek sięga roku 968, a w jej podziemiach spoczywają szczątki pierwszych władców Polski.