25 lat w służbie Kościołowi i Polakom na Wschodzie

 
 

Księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej od 25 lat pracują na Wschodzie, podnosząc z ruin komunizmu kościoły i parafie, uczestnicząc bezpośrednio w odrodzeniu Kościoła Katolickiego na terenach byłego Związku Radzieckiego. Z tej okazji 27.06.2014 w Kamieńcu Podolskim chrystusowcy pracujący na Ukrainie świętowali Jubileusz 25 lecia pracy wśród Polaków i Polonii na Wschodzie. Uroczystość ta zbiegła się z patronalnym świętem Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii prowadzonej przez nasze Zgromadzenie w Kamieńcu Podolskim. Z okazji jubileuszu wspólnotę chrystusowców na Ukrainie odwiedził Przełożony Generalny ks. Ryszard Głowacki oraz Ekonom Generalny ks. Zbigniew Kutnik, w towarzystwie ks. Leszka Kryży, Dyrektora Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP.
Wielką radością było przybycie z Włoch specjalnie na tę uroczystość długoletniego duszpasterza i budowniczego kościoła w Doniecku, ks. Włodzimierza Dziducha. Swoją obecnością w Kamieńcu Podolskim zaszczycił nas Pan Konsul Generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, który wielekroć wspominał o swoich ścisłych związkach z chrystusowcami. Jubileuszowe uroczystości poprzedzone zostały modlitewnym dniem skupienia, podczas którego konferencję wygłosił Przełożony Generalny. Ks. Generał zachęcał, aby trwać w duchu dziękczynienia za otrzymane łaski, być świadomym niedociągnięć, błędów i grzechów, przepraszając za nie Pana Boga, oraz z ufnością patrzeć w przyszłość. Uroczystej Mszy świętej z udziałem najwyższych władz naszego Zgromadzenia oraz wszystkich chrystusowców pracujących na Ukrainie przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej Leon Dubrawski. Mszę świętą współcelebrował także i kazanie wygłosił ks. biskup pomocniczy Radosław Zmitrowicz. W Słowie Bożym podkreślił, że tak jak Bóg objawia swoje Serce „maluczkim”, podobnie chrystusowcy idą do emigrantów, Polaków na całym świecie, którzy często cierpią niedolę i poniżenie. Zwracając się do licznie zgromadzonych wiernych ksiądz biskup podkreślił, że uczniowie Chrystusa powinni czerpać z Serca Chrystusowego miłość i naśladować synowskie oddanie Chrystusa Bogu Ojcu. Po liturgii Ksiądz Generał serdecznie podziękował biskupowi Leonowi Dubrawskiemu a w jego osobie wszystkim biskupom za dowody życzliwości i ożywioną współpracę z księżmi z naszego Towarzystwa i ogłosił przyznanie Księdzu Biskupowi Leonowi Dubrawskiemu specjalnego medalu za wkład w rozwój duchowy Polaków i Polonii oraz za współpracę z Towarzystwem Chrystusowym. Podczas Mszy św. śpiewał chór z parafii NSPJ w Kamieńcu, a młodzież przygotowała przede Mszą świętą okolicznościową akademię o kapłaństwie (po polsku i po ukraińsku).
Nazajutrz 28 czerwca 2014 Przełożony Generalny wraz z towarzyszącymi mu księżmi uczestniczyli w jubileuszowej Mszy św. sprawowanej w prastarej katedrze kamienieckiej z okazji 25-lecia święceń kapłańskich biskupa Radosława i 16 rocznicy święceń biskupich Biskupa Ordynariusza. W niedzielę zaś, wprost w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła Ksiądz Generał przewodniczył sumie odpustowej w katedrze, a kazanie wygłosił ks. Wiktor Abelmazow, pierwszy chrystusowiec pochodzący z Ukrainy. Po Mszy św. wszyscy wierni udali się w tradycyjnej procesji eucharystycznej do kamienieckiej twierdzy, która w dawnych czasach zasłynęła z bohaterskich czynów pana Michała Wołodyjowskiego.
Jubileusz 25 lecia pracy chrystusowców na Ukrainie zbiegł się w czasie z niepokojami i walką na wschodzie Ukrainy (w obwodzie donieckim pracuje ks. Mikołaj Pilecki i ks. Wiktor Abelmazow), spowodowanymi przez ruchy separatystyczne i agresję obcych sił. Nie mogło więc zabraknąć także modlitwy o pokój na świecie.
Bogu powierzamy wspólnotę chrystusowców na Ukrainie, plany duszpasterskie i nadzieje, aby coraz bardziej umacniać wzajemne więzi pomiędzy braćmi, na nowo odkrywać tożsamość chrystusowca i poświęcać się dla Boga i Polonii Zagranicznej.

ks. Jarosław Giżycki TChr, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny.

Krótka informacja historyczna: W latach 80-tych XX wieku, gdy tylko otworzyły się granice na Wschód, liczni chrystusowcy odwiedzali ZSRR, dorywczo pomagali w duszpasterstwie, szczególnie na Podolu (Murafa, Bar - Ukraina). Pierwszym chrystusowcem, który na stałe przyjechał do pracy w ZSRR był ks. Jarosław Giżycki (1 lipca 1989 – Winnica, Ukraina). We wrześniu 1989 na Ukrainę przyjechał ks. Roman Twaróg, udając się do Kamieńca Podolskiego. Ks. Roman Twaróg jako jedyny kapłan z naszego Zgromadzenia pracuje bez przerwy 25 lat na Wschodzie. Potem do ks. Romana dołączył ks. Ryszard Karapuda. Do Winnicy zostali skierowani ks. Sławomir Burakowski, ks. Karol Twarowski, ks. Grzegorz Przybylski. W 1992 r. ks. Karol Twarowski został wysłany do Mikołajowa, ks. Jarosław Giżycki objął troską duszpasterską Donieck i cały obwód doniecki, – jako pierwsi duszpasterze na tych terenach po II wojnie światowej. Ks. Sławomir Burakowski został proboszczem parafii w Wołoczysku. Na Ukrainie pracowali, lub pracują obecnie (w porządku alfabetycznym): ks. Wiktor Abelmazow, br. Bogdan Bartoń, ks. Paweł Borysiewicz, ks. Piotr Brotoń, ks. Sławomir Chmielewski, ks. Ryszard Czajka, ks. Zbigniew Czerniak, ks. Włodzimierz Dziduch, ks. Jarosław Giżycki, ks. Ryszard Karapuda, ks. Krzysztof Kicka, ks. Grzegorz Korzeniewski, ks. Zbigniew Kret, ks. Janusz Lis, ks. Władysław Lisik, śp. ks. Stanisław Misiurek, ks. Jerzy Molewski, ks. Mikołaj Pilecki, śp. ks. Paweł Piotrowski, ks. Leszek Tokarzewski, ks. Roman Twaróg, ks. Aleksander Repin, ks. Paweł Witek, ks. Józef Wojda, ks. Andrzej Zanadruk.