3 rocznica Kapelanii Polskiej w Kijowie

 
 

24 kwietnia 2013 r. w Katedrze św. Aleksandra w Kijowie została odprawiona Msza św. dziękczynna za trzy lata działalności Kapelanii Polskiej w Kijowie. Mszę odprawiał ks. Leszek Tokarzewski TChr, Kapelan Polaków w Kijowie. Mszę świętą współkoncelebrowali dostojni Gości, ks. Rektor WSD w Worzelu k. Kijowa, Jan Ślepowroński, profesorowie, ojciec duchowny, proboszczowie kijowskich parafii oraz Kapelan Polaków w Żytomierzu. Po Mszy św. pan Krzysztof Wilkus, organista katedry poznańskiej, uświetnił uroczystość wspaniałym koncertem ku czci ks. Jana Twardowskiego. O 19.00 Ambasada Polska w Kijowie na czele z Panem Ambasadorem Henrykiem Litwinem zorganizowała uroczyste przyjęcie z okazji święta narodowego 3 maja, na którym byli obecni ministrowie z rządu ukraińskiego, korpus dyplomatyczny, działacze polonijni oraz przedstawiciele duchowieństwa, m.in. Kapelani Polaków z Kijowa i Żytomierza. Podczas przyjęcia śpiewał chór z Żytomierza, wykonując najpierw hymny Polski i Ukrainy, a następnie kilka pięknych pieśni ludowych. Na przyjęciu przemawiali: Pan minister spraw zagranicznych Ukrainy Leonid Kożara, Pan Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie Henryk Litwin, życząc Ukrainie szybkiej integracji z Unią Europejską.