4.03.2016 Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej JE Ksiedza Biskupa Jana Purwinskiego

 
 

Biskup Jan Purwiński obchodził 4 marca 2016 r. jubileusz 25 lecia sakry biskupiej. Katedra żytomierska napełniła się biskupami, księżmi i wiernymi. Ksiądz Arcybiskup Piotr Malczuk sprezentował Jubilatowi książkę wydaną specjalnie z tej okazji zawierającą pierwszy tom kazań biskupa Jubilata. Na Jubileusz przyjechali abp Tadeusz Kondrusiewicz z Białorusi, bp Dziemianko z Białurusi i bp Pawlowski z Łotwy, oraz prawie wszyscy biskupi łacińscy. W przededniu jubileuszu dostojnego Jubilata odwiedził ks. kardynał Lubomyr Huzar. Biskup Jan Purwiński jest pierwszym biskupem żytomierskim po 70-letniej przerwie spowodowanej prześladowaniami Kościoła w ZSRR. Uroczystej koncelebrze przewidniczył sam Jubilat, w asyście abpa Kondrusiewicza i bpa Pawlowskiego. Okolicznościowe kazanie wygłosił ordynariusz kijowsko-żytomierski abp Piotr Malczuk. Po Mszy św. Gości zostali zaproszeni na świąteczny obias do Zariczan. W Jubileuszu wzięli udział przedstawiciele polskego Korpusu Dyplomatycznego, Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak oraz licznie zgromadzeni polacy, których reprezentowała Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur.
W roku 2016 Biskup Jubilat obchodzi także 55 rocznicę święceń kapłańskich. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 roku w Rydze z rąk kardynała Juliana Vaivodsa. Ks. bp Jan Purwiński jast Polakiem z Łotwy, urodził się w Iłukszcie w 1934 r. Od 39 lat pracuje nieprzerwanie w Żytomierzu dokąd przyjechał w 1977 roku. Poprzednio był wikariuszem na Łotwie.
Za życie pełne poświęceń w najtrudniejszym czasie, za lata posługi kapłańskiej i biskupiej - Plurimos Annos! Sto lat i moc Bożego błogosławieństwa!

ks. Jarosław Giżycki,chrystusowiec