Dni Polskiej Kultury w Żytomierzu cz.2

 
 

Wiele by można mówić o Polakach w Żytomierzu. Kultura Polska przedziera się z powodzeniem przez gąszcz innych ciekawych imprez. Podczas VI Dni Kultury Polskiej Żytomierski Oddział Związku Polaków na Ukrainie zorganizował 12.10.2013 roku imponujący XIX Międzynarodowy Festiwal "Tęcza Polesia". Na scenie Wielkiej Sali Telewizji Obwodowej, której widownia mieści ponad 500 osób, nie było wolnych miejsc. W tak gorącej atmosferze, w obecności władz obwodowych i miejskich, a także Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej z Winnicy p. Krzysztofa Świderka, oraz gości ze Śląska i z Płocka została uroczyście podpisana umowa o współpracy pomiędzy Żytomierzem i Płockiem. Prezydenci miast przyjaźnie podali sobie dłonie i odtąd Płock i Żytomierz łączą braterskie więzy miast bliźniaczych. Potem na scenie przedstawiciele władzy miasta uhonorowali specjalnymi nagrodami zasłużonych dla działalności polonijnej ludzi, wśród których znalazł się również Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie, ks. Jarosław Giżycki, chrystusowiec. Dyplom uznania głosił: "Za szczególny osobisty wkład w umacnianie więzi pomiędzy narodami ukraińskim i polskim" - podpisany przez p. Włodzimierza Deboja, Prezydenta Żytomierza. Wśród polskich artystów z Żytomierza i okolic były zarówno dzieci, jak i osoby w średnim wieku, artyści zawodowi i amatorzy. Przyjechali z Olewska, Winnicy, Korostenia i z Polski, z Górnego Śląska - Żeńska Kameralna Orkiestra Salonowa. To za sprawą p. Zygmunta Wilka, działacza społecznego ze Śląska, człowieka o wielkim sercu, którego prawdziwie można nazwać przyjacielem Żytomierza. Chciałoby się wymienić wszystkich, którzy przyczynili się do wspaniałego sukcesu kolejnej edycji "Tęczy Polesia", jednakże nie można pominąć wkładu głównego organizatora koncertu, p. prezes ŻOZPU Wiktorii Laskowskiej Szczur. Energia i przedsiębiorczość takich właśnie ludzi, rozmiłowanych w polskiej kulturze i zaangażowanych w prace na rzecz umocnienia przyjaźni między ludźmi rozkwitają pięknymi inicjatywami społecznymi i kulturalnymi. Publiczność rzęsistymi brawami nagradzała wszystkich występujących na scenie. Dzieci z Żytomierza przygotowały nawet mały spektakl teatru lalek - legendę o smoku wawelskim. potem były tańce i śpiewy zespołów zasłużonych już dla kultury polskiej, jak "Poleskie Sokoły", "Dzwoneczki", "Koroliski", "Ażur" i "Srebrne Głosy" z Winnicy. Ale na scenie występowały również nowe grupy, jak np. niedawno utworzone przez p. Irenę Nawojewą "Malwy". Atmosfera wśród ludzi była świąteczna i podniosła. Życzymy organizatorom i uczestnikom festiwalu wielu sukcesów i świętowania jubileuszowej, dwudziestej już edycji w przyszłym roku.