Kościół św. Franciszka w Kijowie

Kościół św. Franciszka w Kijowie na Obołoni rodzi się w wielkich trudnościach.