Kontakt

 

ks. Jarosław Giżycki TChr
Kapelania Polska przy par. św. Zofii
ul. Majdan Zamkowyj 2
10014 Żytomierz
Ukraina
 
xgozdawa@gmail.com