Kontakt

 

ks. Ryszard Karapuda TChr
Kapelania Polska przy par. św. Zofii
ul. Majdan Zamkowyj 2
10014 Żytomierz
Ukraina
 
Tel. Biura Kapelanii Polskiej w Żytomierzu

+380 412 447227

Godziny otwarcia biura:

od 10.00 do 13.00

Wtorek, Środa, Czwartek

 

kapelania@onet.pl