Modlitwa poranna ...

 
 

Archimandryta Klemens Szeptycki to postać mało znana. Nie pozostawił wiele informacji o swoim życiu. Przeżył je na modlitwie. Oto jedna z nich jaką pozostawił ...

 

Молитва Ранішнього Намірення
(Написав Сл. Б. Архимандрит Климентій Шептицький)

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день.
Дай мені цілковито віддатись на Волю Твою Святу.
Які б я не дістал вістки сьогодні,
навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням,що на все є Твоя Свята Воля.
У всіх моїх ділах і словах, керуй моїми думками і почуттями.
У всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що Ти все післав.
Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не жасмучуючи.
Господи дай мені силу переносити втому і усі події цього дня.
Керуй моєю волею та навчи мене молитися, вірити, надіятися, переносити, прощати і любити.

 

Амінь.

MODLITWA PORANNA
przygotowanie się do dnia o. Klemensa Szeptyckiego – studyty

Boże, daj mi bym ze spokojem ducha spotkał to wszystko co mi przyniesie dzień dzisiejszy.
Daj mi całkowite poddanie się Twej Świętej Woli.
Jakie bym nie dostał wiadomości w dniu dzisiejszym, naucz mnie przyjmować je ze spokojem ducha i mocnym przekonaniem że we wszystkim jest Twoja Święta Wola.

We wszystkich moich działaniach i słowach kieruj mymi myślami i uczuciami.
We wszystkich nieprzewidzianych przypadkach nie daj zapomnieć, że wszystko Ty posyłasz.
Naucz mnie z prostotą i mądrością odnosić się do wszystkich ludzi, nikogo nie obrażać i nie zasmucać.
Boże daj mi siłę znosić zmęczenie i wszystkie zdarzenia tego dnia
Kieruj moją wolą i naucz mnie modlić się, wierzyć, mieć nadzieję, znosić, przebaczać i miłować.


Amen.

Wiele lat upłnęło wiele rzeczy się wydarzyło a modlitwa wciąż trwa. Módlmy się zatem...
Ks. Ryszard