Msza sw. w Kijowie z okazji 25-lecia odnowienia struktur Kosciola rzym.-katol. na Ukrainie

 
 

30 kwietnia w konkatedrze kijowskiej św. Aleksandra została odprawiona Msza św. z okazji 25-lecia odnowionych struktur Kościoła katolickiego na Ukrainie, której przewodniczył abp Claudio Gugerotti, nuncjusz apostolski, razem z abpem metropolitą lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim i abpem Piotrem Malczukiem, ordynariuszem diecezji kijowsko-żytomierskiej. W 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II odnowił trzy diecezje - lwowską, żytomiersko-kijowską i kamieniecko-podolską. Odbyły się pierwsze konsekracje biskupie: 2 marca 1991 we Lwowie byli konsekrowani biskupi: Jan Olszański MIC dla Kamieńca Podolskiego i Rafał Kiernicki OFM jako bp pomocniczy dla Lwowa. Nazajutrz konsekratorzy jechali do Żytomierza, aby już 4 marca 1991 konsekrować na biskupa dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej Jana Purwińskiego. Takie były początki po długiej fali prześladowań. Arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki w kazaniu podkreślił rolę św. Jana Pawła, który z wielką odwagą odnawiał te struktury, a 10 lat później sam osobiście przybył do Kijowa i Lwowa z wizytą pasterską na zaproszenie ówczesnego prezydenta Leonida Kuczmy.
Katedra św. Aleksandra rozbrzmiewała pięknym śpiewem chóru polskiego, który tym razem wykonywał utwory w języku łacińskim i ukraińskim. Nuncjusz przekazał pozdrowienia od Ojca Świętego Franciszka i wyraził radość z różnorodności wspólnot katolickich. Było to bowiem w przededniu Świąt Wielkiej Nocy ("Welykodnia") w obrządku bizantyńskim. Na zakończenie abp Piotr podziękował nuncjuszowi i wszystkim przybyłym hierarchom (był obecny cały „czynny” ukraiński episkopat rzymsko-katolicki) oraz księżom i wiernym. Wspomniał także o tym, że Kościół bardzo się rozwija za łaską Bożą i, być może, w przyszłości powstanie druga metropolia na Ukrainie. Wśród księży w uroczystościach jako przedstawiciel prezbiterium z katedry św. Zofii w Kijowie brał udział także ks. Jarosław Giżycki, chrystusowiec, Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie.
Mszą św. w kijowskiej katedrze zostały zwieńczone obrady sympozjum naukowego "Restaurare omnia in Christo" trwającego od trzech dni w Wyższym Seminarium Duchownym w Kijowie-Worzelu.

ks. Jarosław G.