Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w żytomierskiej katedrze 13.12.2015 r

 
 

8 grudnia 2015 r. w Rzymie Ojciec św. Franciszek zainaugurował Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W 3 niedzielę Adwentu zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia we wszystkich katedrach na świecie. M. in. w katedrze żytomierskiej ks. Arcybiskup kijowsko-żytomierski Piotr Malczuk otwarł Bramę Miłosierdzia przy licznym udziale ludu wiernego. O 10.30 ludzie zgromadzili się w kościele św. Jana z Dukli - o. franciszkanów, który był kościołem stacyjnym. Tam o. Mirosław OFM - proboszcz parafii św. Jana z Dukli odczytał fragment bulli papieskiej, po czym procesja wyruszyła ulicami Żytomierza w kierunku katedry. Po odczytaniu odpowiednich modlitw Biskup z ewangeliarzem w ręku pierwszy przestąpił próg katedry św. Zofii, a za nim cały lud. W kazaniu Abp Piotr ukazał rolę Bożego miłosierdzia, m.in. wykorzystując przykład Juranda z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Z okazji Początku Roku Miłosierdzia do katedry przywiezione zostały relikwie św. Szarbela, libańskiego mnicha, mistyka i ascety.Wydarzenia, o których tu mowa nie dotyczą tylko Kapelanii Polskiej, ale wszystkich katolików żytomierskich, niezależnie od narodowości. Proboszcz katedry - Ksiądz kanonik Wiktor Makowski przebywa obecnie w szpitalu, dlatego pewne obowiązki spadły na ks. Jarosława Giżyckiego, pełniącego funkcję Kapelana Polaków i wikariusza katedralnego. Cała wspólnota katolicka, wszyscy razem - błagajmy Dobrego Boga o łaski Miłosierdzia w tym świętym czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu.
Oto kilka zdjęć z uroczystości, wykonanych przez s. Franciszkę Tumaniewicz, nazaretankę.