Nowe nazwy ulic w Żytomierzu

 
 

W związku z Ustawą o dekomunizacji Ukrainy w Żytomierzu będą zmienione nazwy szeregu ulic. Na prośbę Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie oraz żytomierskiego oddziału Partii Polaków Ukrainy, które wystosowały odpowiednią petycję do władz miasta obecnie urzędujący prezydent Żytomierza przychylił się do wniosku Polaków Żytomierszczyzny, aby w mieście pojawiły się ulice: Św. Jana Pawła II, Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Lecha Kaczyńskiego. Święty Jan Paweł II wpisał się w historię miasta jako odnowiciel diecezji żytomiersko-kijowskiej po latach komunistycznej zawieruchy. Św.Zygmunt Szczęsny Feliński – bohaterski arcybiskup Warszawy, wieloletni zesłaniec na Syberii – właśnie w Żytomierzu zaczynał swój duchowny szlak, tu bowiem wstąpił do seminarium. Postać Lecha Kaczyńskiego stała się światowym symbolem walki o godność człowieka. Na wniosek ŻOZPU w mieście planowane jest także: umieszczenie tablicy upamiętniającej postać Apollo Korzeniowskiego, ojca słynnego pisarza Josepha Conrada Korzeniowskiego, który przyczynił się do założenia istniejącego do dzisiaj Bulwaru Puszkina. Apollo Korzeniowski był powstańcem styczniowym, który za swój patriotyzm został zesłany na Sybir a jego majątek skonfiskowany. Wyrazy wszięczności kierujemy wobec J.E. Arcybiskupa Piotra Malczuka, ordynariusza diecezji kijowsko-żytomierskiej za udzielone wsparcie. Członkowie ŻOZPU, wolontariusze w bardzo krótkim czasie zdołali zebrać ponad 1500 podpisów pod petycją do władz. Pragniemy bowiem, aby w mieście znalazło się miejsce dla ulicy wielkiego żytomierzanina Ignacego Jana Paderewskiego i aby wkrótce mógł być odsłonięty pomnik Paderewskiego, laureata 9 doktoratów honoris causa, patrioty i męża stanu, wirtuoza gry na fortepianie i kompozytora, pierwszego premiera Polski po odzyskaniu niepodległości.
Wiktoria Laskowska Szczur, ks. Jarosław Giżycki TChr

20.02.2016 Żytomierz