Otwarcie punktu informacyjno-promocyjnego KUL w Żytomierzu

 
 

Dzisiaj, 29 kwietnia 2015 r. zostało otwarte w Żytomierzu biuro informacyjno-promocyjne KUL, pierwsza taka placówka KUL poza granicami Polski. Otwarcia dokonała pani Prorektor KUL dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, pani Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur, proboszcz parafii katedralnej św. Zofii ks. kanonik Wiktor Makowski, pan Oleksandr Piwowarski z ramienia władz obwodu. Przy otwarciu obecni byli pani wicerektor Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki Natalia Sejko, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny i inni goście.
Po uroczystym przecięciu wstęgi i otwarciu pomieszczenia ks. kanonik W. Makowski dokonał poświęcenia biura, w krótkim przemówieniu wyraził pewność, że tak, jak dom budowany na skale nie upada, podobnie praca KUL na Ukrainie jest niezmiernie potrzebna, bowiem uniwersytet ten buduje na Chrystusie. Wspomniał również postać papieża św. Jana Pawła II, wieloletniego wykładowcy KUL. Pani Prorektor wyraziła słowa wdzięczności za pomoc ze strony Pani Prezes ŻOZPU Wiktorii Laskowskiej-Szczur w zorganizowaniu biura. Jest to także wielka radość z tego, że poprzez punkt informacyjno-promocyjny można będzie dotrzeć z ofertą KUL do szerokich mas młodzieży żyjącej na Ukrainie. Dzięki tej placówce można będzie także w sposób bardziej aktywny współpracować z miejscowym Uniwersytetem Państwowym.