Piękny koncert Bożonarodzeniowy w Żytomierskim Pałacu Kultury

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EYWpGwg97FU

Podczas koncertu zorganizowanego przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie harcerze z Płocka rozdawali paczki bożonarodzeniowe ufundowane przez mieszkańców miasta partnerskiego - Płocka. Za wspaniałą inicjatywę polskich harcerzy - wspaniałej polskiej młodzieży - bardzo dziękujemy.