Pielgrzymka Legionu Maryi do Berdyczowa

 
 

12.09.2015 odbyła się kolejna pielgrzymka Legionu Maryi do Matki Bożej Berdyczowskiej. Legion Maryi to ruch katolicki o światowym zasięgu, który powstał z inicjatywy Sługi Bożego Franka Duffa w 1921 roku w Irlandii. W Żytomierzu działa pierwsza "komórka" Legionu Maryi, tzw. prezydium. Dzisiaj, po 22 latach aktywnej pracy i modlitwy legioniści znani są po całęj Ukrainie. Nawet finansowe trudności, które przeżywa obecnie Ukraina, nie przeszkodziły legionistom zebrać się u Matki Bożej. Pielgrzymka odbywa się corocznie z okazji święta Narodzin Matki Bożej, które to święto jest jednocześnie związane z rocznicą założenia legionu w 1921 r. Legionistów gościnnie przyjmowali kustosze sanktuarium, ojcowie karmelici, a w szczególności o. Rafał i o. Romuald. Organizacją pielgrzymki zajęło się żytomierskie comitium (centralny organ Legionu na Ukrainie) pod kierownictwem p. Emmy z Berdyczowa i duchownym kierownictwem ks. Jarosława Giżyckiego TChr, Kapelana Polaków Żytomierszczyzny. W sposób szczególny zanosiliśmy modlitwy przez wstawiennictwo naszej Pani i Królowej o pokój na Ukrainie. Tematem pielgrzymki była "Świętość Legionisty w świetle życia i nauczania Sł. B. Franka Duffa"