Pielgrzymka ministrantów do Berdyczowa

 
 

28 października w sobotę nasi ministranci udali się na pielgrzymkę do Berdyczowa.

Ks. Ryszard - kapelan Polaków chciał się zapoznać ze służbą liturgiczną naszej katedry w Żytomierzu.

Chłopcy uczestniczyli we mszy św. w narodowym Sanktuarium Ukrainy. A następnie ojciec Rafał, kustosz tego świętego miejsca spotkał sie z ministrantami i opowiedział o niezwykłej historii Sanktuarium. Potem gorąca herbata, kanapki, zabawa, śpiew i gitara zapełniły czas pobytu ministrantów w Berdyczowie. Szczególnie starała się pani Ina, która czujnym okiem pilnowała chłopców. A w czasie posiłku zguszczonką smarowała kanapki dla chłopców.

Niech Matka Boża Berdyczowska ochrania naszych ministrantów, aby gorliwie służyli i współtworzyli liturgię przy Bożym ołtarzu w Żytomierskiej katedrze.