Pielgrzymka osób konsekrowanych do Berdyczowa

 
 

24 kwietnia 2015 w narodowym sanktuarium Matki Bożej w Berdyczowie z okazji obchodzonego w Kościele Roku Życia Konsekrowanego zebrali się przedstawiciele Zgromadzeń Zakonnych męskich i żeńskich, aby razem z biskupami trwać na modlitwie przed Obliczem Matki. Nuncjusz Apostolski abp Thomas Edward Gullickson wygłosił konferencję ascetyczną o roli życia zakonnego we współczesnej Ukrainie. Mszy św. przewodniczył Metropolita Lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. W kazaniu nawiązał do hasła Roku Życia Konsekrowanego wyznaczonego przez Ojca Świętego Franciszka "Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja". Podczas okrągłego stołu swoim świadectwem spotkania świadków wiary prześladowanych przez komunistyczny reżim Związku Radzieckiego dzielił się abp Piotr Malczuk, Ordynariusz Kijowsko-Żytomierski. Wśród biskupów byli także: biskup łucki Witalij Skomarowski, bp charkowsko-zaporoski Stanisław Szyrokoradiuk, bp kamieniecko-podolski Leon Dubrawski, bp Radosław Zmytrowicz. W spotkaniu modlitewnym uczestniczyło ponad 60 kapłanów i 200 sióstr zakonnych z całej Ukrainy, wśród nich także przedstawiciele obrządku grekokatolickiego.
Wśród licznie zgromadzonych Braci i Sióstr nie mogło zabraknąć chrystusowców, których reprezentował przełożony lokalny ks. Jarosław Giżycki, Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie.
Liczne sprawy nurtujące serca osób konsekrowanych, a szczególnie los Ukrainy, sprawa pokoju, ewangelizacji i rozwoju Kościoła katolickiego na Ukrainie - wszystko to zakonnicy i zakonnice powierzali wraz z pasterzami Kościoła na Ukrainie Najlepszej z Matek, Niepokalanej Matce Chrystusa . Arcybiskup Piotr Malczuk wraz z biskupami i wszystkimi osobami konsekrowanymi dokonał Aktu Zawierzenia Maryi całej Ukrainy i Kościoła świętego, a podczas Eucharystii wszyscy odnowili uroczyście śluby zakonne.
Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze, czemu sprzyjało gościnne przyjęcie przez ojców karmelitów bosych, gospodarzy berdyczowskiego sanktuarium.