Polacy w Żytomierzu

Filmowa relacja z 20-lecia działalności Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie