Poswiecenie kamienia wegielnego w kosciele Bozego Milosierdzia w Zytomierzu

 
 

W niedzielę Bożego Miłosierdzia (3 kwietnia 2016) został poświęcony kamień węgielny z Golgoty Jerozolimskiej pod budowę kościoła parafialnego pw. Bożego Miłosierdzia na Malowance w Żytomierzu. Parafię prowadzą księża pallotyni, proboszczem i budowniczym kościoła jest ks. Jarosław Olszewski SAC. Poświęcenia - w imieniu abpa Piotra Malczuka dokonał ks. Witalij Bezszkuryj, żytomierzanin, Kanclerz kurii kijowsko-żytomierskiej. W uroczystości udział wzięli: Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak, przedstawiciele władz ukraińskich z wicepremierem Gennadijem Zubko i merem miasta Siergijem Suchomłynem, Prezes ZOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur, Licznie zgromadzili się księża - ks. dziekan prałat Ludwik Kamilewski z Żytomierza-Kroszni, wiceprowincjał pallotynów z Polski, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny ks Jarosław Giżycki TChr i wierni.
Kościół już jest w połowie wybudowany. Piwnice - w których znajduje się tymczasowa kaplica, już od roku jest centrum życia religijnego tej części miasta. Warto zaznaczyć, że po zmianie nazw ulic Żytomierza (jako wyraz dekomunizacji państwa) kościół obecnie znajduje się przy nowonazwanej ulicy św. Jana Pawła. Malowanka jest jedną z najbardziej katolickich i polskich dzielnic Żytomierza. Parafia liczy ok. 800 osób i jest bardzo aktywna. Bryła kościoła w stanie surowym ma stanąć już w końcu tego roku.

ks. Jarosław Giżycki TChr, Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie