Pozegnanie ks. Jaroslawa

 
 

17.09.2017 w katedrze żytomierskiej na Mszy św. o godz.13.00 odbyło się pożegnanie ks. Jarosława Giżyckiego, chrystusowca, który przez sześć lat służył jako Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie. Razem z odchodzącym kapelanem Mszę św. celebrował proboszcz parafii katedralnej, Ksiądz Kanonik Wiktor Makowski i wikariusz katedralny ks. Wiktor Prychod'ka. Po Mszy świętej pożegnali księdza Jarosława Ksiądz Kanonik, dziękując za owocną współpracę, siostry zakonne, parafianie, dzieci, młodzież oraz przedstawiciele licznych grup modlitewnych i ruchów działających przy katedrze.w szczególności zaś chór katedralny, Teraz Kapelania Polska oczekuje już tylko na nowego Kapelana. (foto - Ksiądz Proboszcz)