Przełożony Generalny TChr z wizytacją w Żytomierzu

 
 

Jeszcze raz chciałbym wspomnieć o wizytacji generalnej Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszarda Głowackiego w Żytomierzu. Znalazłem bowiem kilka niepublikowanych dotąd zdjęć ze spotkań ks. Generała z Polakami w stolicy Polesia. Najpierw przyjął go serdecznie biskup senior diecezji kijowsko-żytomierskiej Jan Purwiński. Ksiądz Generał był również z krótką wizytą u p. Jurija Woderackiego, byłego Konsula Honorowego RP w Żytomierzu. Potem ks. Generał miał okazję zwiedzić Polski Cmentarz, nawiedzić groby rodziców I.J. Paderewskiego, spoczywających tam księży, biskupów i innych znanych Polaków. Po cmentarzu oprowadzała ks. Generała pani Wiktoria Laskowska-Szczur prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polakó na Ukrainie. Zupełnie naturalnym było więc to, że następnym punktem programu były odwiedziny Centrum Polskiego, które doprawdy tętni polonijnym życiem. Ksiądz Generał wpisał się do Księgi Honorowych Gości ŻOZPU. Wieczorem, po uroczystej Mszy świętej, zrobiliśmy wspólne zdjęcie z naszym ks. Generałem, który trzyma przepiękny korowaj na wyszywanym ręcznie ukraińskim "rusznyku". Wśród osób na fotografii znaleźć można naszego wspaniałego ks. kanonika Wiktora Makowskiego, proboszcza katedry żytomierskiej.
To są właśnie reminiscencje spotkania z "głównym chrystusowcem". Wciąż dziękujemy Bogu za wizytę Księdza Generała w Żytomierzu. Bóg zapłać, Księże Generale! Zapraszamy do Żytomierza. Polacy z Żytomierza czekają zawsze z otwartymi ramionami!

Ks. Jarosław Giżycki, chrystusowiec, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny