Rekolekcje chrystusowców w Żytomierzu

 
 

Księża Chrystusowcy pracujący na Ukrainie zgromadzili się w Żytomierzu, aby przeżyć doroczne rekolekcje. Odbyły się one w dniach ważnych dla każdego chrystusowca – 20-23 października 2014, gdyż 22.10 obchodzimy rocznicę odejścia do Pana naszego Założyciela, Sługi Bożego, kard. Augusta Hlonda. W tym roku był to również szczególny dzień pierwszego liturgicznego wspomnienia Papieża Jana Pawła II jako świętego, dzień dziękczynienia i uwielbienia Boga za postać św. Jana Pawła II. Rekolekcje w gościnnym opactwie sióstr benedyktynek w Żytomierzu prowadził ks. Józef Przekop TChr, którego przywiózł ks. Wiesław Wójcik, dyrektor IDE im. kard. A. Hlonda, pełniący funkcję Delegata Przełożonego Generalnego dla współbraci pracujących na Wschodzie. W sposób szczególny troską modlitewną obejmowaliśmy duszpasterzy i wspólnotę parafialną z Doniecka, która jest ciągle w obszarze działań wojennych. Modliliśmy się o to, by ks. Mikołaj Pilecki, proboszcz donieckiej parafii mógł powrócić bezpiecznie do swojego kościoła i do ludzi spragnionych opieki duszpasterskiej. W Doniecku już od sierpnia nie ma sprawowanej Mszy św. w obrządku rzymsko-katolickim, a na całym terenie opanowanym przez separatystów nie ma ani jednego rzymskokatolickiego kapłana. Modlitwą otaczaliśmy także ks. Piotra Brotonia, proboszcza parafii w Mikołajowie, prosząc o błogosławieństwo Boże i zdrowie. Były również i inne akcenty. Współbracia dziękowali Bogu za 50 lat życia ks. Jarosława Giżyckiego TChr. Radość i poczucie wspólnoty zakonnej i kapłańskiej mocno podkreślił w swoich naukach ks. Rekolekcjonista, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Wszyscy uczestniczący w rekolekcjach nawiedzili dwa święte dla żytomierzan miejsca: Stary polski cmentarz, największą - po łyczakowskim we Lwowie, i wileńskiej Rossie - nekropolię polską na wschodnich rubieżach, oraz katedrę żytomierską św. Zofii. Znalazł się również czas, by po skończonych rekolekcjach odwiedzić na krótko Centrum Polskie, siedzibę Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, w której gościnna Pani Prezes przygotowała niewielki poczęstunek. Żytomierz od dawna słynie z tego, że właśnie tutaj mieszka największa na Ukrainie diaspora polska (ok. 20 tys. Polaków). Swoje Rekolekcje wszyscy zakończyliśmy akcentem maryjnym, pielgrzymując do oddalonego o 40 km od Żytomierza Berdyczowa, gdzie znajduje się Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Berdyczowskiej i klasztor ojców karmelitów bosych. Tam powierzaliśmy Matce Bożej posługiwanie i pracę duszpasterską, problemy i radości wszystkich wspólnot parafialnych i polonijnych na Ukrainie. Prosimy Współbraci i wszystkich ludzi dobrej woli o modlitwę o pokój na Ukrainie w tych ciężkich czasach, w których społeczeństwo ukraińskie płaci najwyższą cenę za dar wolności. ks. Jarosław Giżycki TChr