Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

 
 

Polonia i Polacy z całej Ukrainy zebrali się 15 grudnia 2015 r. w Kijowie na spotkanie z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Prezydent Polski z Małżonką przybył na Ukrainę z dwudniową oficjalną wizytą, której ostatnim aktem było serdeczne spotkanie opłatkowe, połączone ze śpiewaniem kolęd i życzeniami świątecznymi. Po odśpiewaniu hymnu narodowego na początku spotkania a następnie kolędy "Bóg się rodzi" – zaproponowanej przez Pana Prezydenta – ze słynną zwrotką: „Podnieś rękę, Boże Dziecieę, błogosław Ojczyznę miłą” Pan Prezydent wygłosił kilkunastominutową przemowę do zgromadzonych na sali Rodaków. Pan Prezydent zapewnił Polaków mieszkających na Ukrainie, że zrobi wszystko, aby Ojczyzna była otwarta dla każdego Polaka, który zamierza w niej zamieszkać. Jednocześnie Pan Prezydent schylił czoła przed tymi Rodakami, którzy, niejednokrotnie z narażeniem życia, bronili polskości w czasach ZSRR. W rozmowie z Panem Prezydentem Ukrainy, Petro Poroszenko, poruszył kwestię oddania trzech kościołów, ważnych z punktu widzenia Polski – w tym kościoła św. Mikołaja w Kijowie, świątyni we Lwowie i w Białej Cerkwi. Priorytetem dla Pana Prezydenta jest także budowanie przyjaznych relacji z bratnim Narodem Ukraińskim w oparciu o prawdę historyczną, nawet, gdy jest ona bolesna.
Wśród zaprosznych na spotkanie nie zabrakło Kapelana Polaków na Żytomierszczyźnie. W krótkiej rozmowie zapewniłem Pana Prezydenta o modlitwie za Pana Prezydenta i jego Małżonkę i podziękowałem za wspaniałą postawę, jako Polaka, Męża Stanu i chrześcijanina.
Spotkanie zakończyliśmy hucznym "Sto lat".
Dziękujemy, Panie Prezydencie, za ogromną serdeczność, za otwartość na sprawy prostych ludzi. Niech Bóg błogosławi w oddanej służbie dla dobra Polski i Narodu.

ks. Jarosław Giżycki, chrystusowiec