Sprzątanie polskiego cmentarza w Żytomierzu

 
 

Sprzątanie polskiego cmentarza w Żytomierzu wpisało się w stały harmonogram działań mających na celu ocalenie miejsc związanych z historią i dziedzictwem narodowym. Tym razem w kolejnej akcji zorganizowanej przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, przy współudziale młodzieży ze szkół żytomierskich, w których prowadzone są zajęcia z języka polskiego i kultury polskiej. 29 kwietnia 2013 do sprzątania nekropolii przystąpiło blisko 300 osób. Na zdjęciach udokumentowana jest praca uczniów ze Szkoły Średniej nr 36, którzy uporządkowali terytorium przy kaplicy św. Stanisława, a szczególnie grób Ksawerego Rucińskiego, powstańca z 1863 roku. Napis na grobie głosi: „Ksawery Ruciński. Ziemianin Mohilewskiej gub(erni), zasnął w Bogu dnia 21 stycznia 1901 r(oku). Burza 1863 uniosła go z ukochanej ziemi rodzinnej, by opromienić głęboką wiarą jasnego „JUTRA” w wieczności.” Z drugiej strony pomnika wspomniane jest imię Ksawerowej Rucińskiej, żony i córki weterana z 1831 r. Te groby powstańcze przypominają krwawy zryw wolnościowy Polaków sprzed 150 laty, gdy naród próbował zrzucić jarzmo niewoli i rozbiorów.
Polski cmentarz w Żytomierzu to prawdziwa perła, która, dopóki istnieje, zawsze będzie przypominać o świetlanej historii Polaków na Wołyniu i Polesiu i opromieniać głęboką wiarą jasne „JUTRO”.