Srebrny Jubileusz kapłaństwa Kapelana Polaków Żytomierszczyzny

 
 

18 maja 2014 roku ks. Jarosław Giżycki, chrystusowiec, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny obchodził w murach czcigodnej katedry żytomierskiej swój srebrny jubileusz kapłaństwa i pracy duszpasterskiej na Ukrainie.
Oto kilka dat z życia jubilata:
Ks. Jarosław Giżycki TChr
Ur. 24.10.1964 we Wrocławiu.
Uczył się w szkole podstawowej nr 2 i w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy .
W sierpniu 1982 r. wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
W 1983 – 1989 r. studiował, jako alumn w WSD TChr w Poznaniu.
Zainteresowanie się „Wschodem” narodziło się, gdy został wyświęcony na diakona, a granice ZSRR zaczęły się rozszczelniać. Najpierw, jako diakon posługiwał w Murafie (u ks. Infułata Antoniego Chomickiego, „patriarchy Podola”) a potem w Winnicy na Podolu (Wielki Post i Wielkanoc 1989).
16.05.1989 otrzymał święcenia kapłańskie w poznańskiej katedrze z rąk ks. bpa Stanisława Napierały, sufragana Archidiecezji poznańskiej. 21.05.1989 odprawił Mszę św. prymicyjną w kościele parafialnym św. Jana Ew. w Oleśnicy.
Od 1.07.1989 został skierowany do pracy duszpasterskiej w ZSRR i pracował jako wikariusz w parafii pw. Św. Franciszka w Winnicy (proboszczem był marianin ks. Władysław Chałupiak). Ks. Jarosław był prawdopodobnie pierwszym kapłanem z Polski, który na stałe został skierowany do (nielegalnej) pracy duszpasterskiej na Ukrainie. Praca w Winnicy charakteryzowała się wielkimi napięciami związanymi z walką o otwarcie świątyń, zakładanie nowych parafii. (W sierpniu 1991 runął Związek Radziecki i Ukraina ogłosiła niepodległość.)
We wrześniu 1992 został wysłany przez bpa kamiecko-podolskiego Jana Olszańskiego do Doniecka, aby jako młody administrator od podstaw organizować struktury kościelne i kłaść podwaliny pracy duszpasterskiej na Donbasie. (Donieck – to miasto kopalń, górników i hutników.) W 1995 rozpoczął budowę kościoła św. Józefa Robotnika, którą kontynuował jego następca, ks. Włodzimierz Dziduch TChr. W Doniecku rozpoczął działalność polonijną i wykładowczą na jednym z miejscowych uniwersytetów (1994-1995).
Na uroczystość Chrystusa Króla 1996 r. został przeniesiony do Mikołajowa (na południu Ukrainy) i mianowany proboszczem tamtejszej parafii św. Józefa Oblubieńca NMP. Funkcję tę pełnił do września 1999 r. (Mikołajów – to miasto stoczniowców i marynarzy.) Oprócz pracy duszpasterskiej szczególną wagę przykładał do działalności polonijnej, współtworząc pierwsze Towarzystwo Polskie w Mikołajowie.
W latach 1999 – 2004 podjął studia doktoranckie z zakresu teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W latach 2003-2005 – jeszcze podczas studiów na KUL - podjął pracę wykładowcy w WSD w Pińsku na Białorusi na zaproszenie Ks. Kard. Kazimierza Świątka.
Od września 2005 do sierpnia 2011 ponownie został skierowany do Mikołajowa, gdzie pełnił funkcję proboszcza parafii, dziekana, a następnie wicedziekana dekanatu mikołajowskiego. W 2011 roku na Boże Ciało otrzymał od prezydenta miasta dyplom uznania za krzewienie wiary katolickiej i wkład w umacnianie wspólnoty polskiej w regionie.
We wrześniu 2011 r. na zaproszenie biskupa kijowsko-żytomierskiego Jana Purwińskiego a następnie arcybiskupa kijowsko-żytomierskiego Piotra Malczuka przełożeni Towarzystwa Chrystusowego skierowali ks. Giżyckiego do pracy duszpasterskiej w Żytomierzu, jako Kapelana Polaków Żytomierszczyzny, a jednocześnie wikariusza w parafii katedralnej św. Zofii w Żytomierzu. Od 2012 roku prowadzi zajęcia w Wyszym Seminarium Duchownym w Kijowie-Worzelu oraz w Wyszym Seminarium Duchownym „Redemptoris Mater” w Winnicy. W 2013 r. otrzymał nagrodę prezydenta miasta Żytomierza oraz nagrodę z rąk Konsula Generalnego RP w Winnicy Krzysztofa Świderka za działalność polonijną. Po utworzeniu Kapelanii Polskiej w Żytomierzu pełni funkcję Kapelana Polaków Żytomierszczyzny do chwili obecnej.