Sympozjum naukowe w Worzelu k. Kijowa 28-30.04.2016

 
 

W Wyższym Seminarium Duchownym w Worzelu k. Kijowa w dniach 28-30 kwietnia 2016 odbyło się sympozjum naukowe z okazji 25-lecia odnowienia struktur Kościoła Katolickiego na Ukrainie – „Restaurare omnia in Christo”. W sympozjum udział wzięli prawie wszyscy biskupi rzymskokatoliccy z Ukrainy, którzy przez cztery dni poprzedzające sympozjum obradowali na konferencji episkopatu. W obradach konferencji i sympozjum uczestniczyli: nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Claudio Gugerotti, abp metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki, ordynariusz kijowsko-żytomierski abp Piotr Malczuk, ordynariusze diecezji: bp Leon Dubrawski (Kamieniec Podolski), bp Antal Majnek (Zakarpacie), bp Witalij Skomarowski (Łuck), bp Bronisław Bernacki (Odessa-Symferopol), bp Stanisław Szyrokoradiuk (Charków-Zaporoże), biskupi pomocniczy Leon Mały (Lwów), bp Radosław Zmitrowicz (Kamieniec Podolski), bp Jacek Pyl (Odessa-Symferopol), bp Jan Sobiło (Chorków-Zaporoże) i bp emeryt Marian Buczek. Prelekcje wygłosili m.in. profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC, ks. dr hab. Waldemar Żurek, o. dr Cyprian Moryc, oraz ks. dr Ryszard Borkowski. Wśród prelegentów swoje referaty przedstawili także inni zaproszeni Goście i wykładowcy WSD w Worzelu: ks. dr Janis Jalinskis z Łotwy (Ryga), o. dr Paweł Wyszkowski OMI, Kijów; ks. Vitold-Yosif Kovaliv, proboszcz z Ostroga, redaktor „Wołania z Wołynia”, ks. dr Jan Szczych, ks. dr Ryszard Federczyk, Gródek Podolski oraz ks. mgr lic. Jarosław Giżycki TChr, Żytomierz, Kijów. Mowę wstępną na początku obrad wygłosił ks. abp Piotr Malczuk a obradom przewodniczył Rektor WSD w Worzelu-Kijowie ks. Jan Ślepowroński. Swoje słowo do słuchaczy skierował także abp Claudio Gugerotti, przekazując błogosławieństwo od Ojca Świętego Franciszka. Swoim doświadczeniem kościoła w czasach komunistycznych represji podzielił się ks. bp odessko-symferopolski Bronisław Bernacki. Podczas sympozjum odbyła się premierowa projekcja filmu dokumentalnego o ks. Janie Krapanie, którą zaprezentował o. Diego Saez z Katolickiego Centrum Medialnego. Obrady sympozjum transmitowała na bieżąco katolicka telewizja EWTN-Ukraina i ukraińska rozgłośnia Radio-Maryja. Uroczyste sympozjum zakończyła Msza św. w konkatedrze św. Aleksandra w Kijowie 30 kwietnia 2016 r., której przewodniczył abp Claudio Gugerotti, nuncjusz apostolski na Ukrainie, a słowo Boże wygłosił abp metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Materiały sympozjum i wygłoszone referaty zostaną wydane drukiem w najbliższej przyszłości. Sympozjum naukowe w diecezji kijowsko-żytomierskiej ma ogromne znaczenie nie tyle ze względu na dorobek naukowy, choć i to jest ważne, ale bardziej jeszcze dlatego, że jest to pierwsze tego typu dzieło naukowe w odrodzonej diecezji.

Ks. Jarosław Giżycki, TChr, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny

PROGRAM SYMPOZJUM i TEMATY PRELEKCJI

RESTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Sympozjum z okazji 25-lecia Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej
Vorzel – Kijów 28-30 kwietnia 2016

28 kwietnia (czwartek)
15.30 - Przywitanie Uczestników i Gości; wprowadzenie – ks. Jan Ślepowroński, Rektor
WSD
• Słowo wstępne: JE Abp Piotr Malczuk, Biskup Kijowsko-Żytomierski

Sesja I
• Diecezja (Łucko) Żytomierska, geneza, historia w czasach totalitarnych i jej reaktywowanie – ks. dr hab. Waldemar Żurek SDB, KUL
• Odrodzenie życia religijnego w Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej w latach 1941-1991 – ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC, KUL
• Prezentacja filmu dokumentalnego «Отець Ян Крапан Справжній» (Ojciec Jan Krapan Prawdziwy) - o. Diego Saez OMI, Centrum Mediów Katolickich.
• Pytania i spostrzeżenia słuchaczy
• Koncert religijnej poezji śpiewanej polsko-ukraińskiej - Diana Ovsianykova z zespołem
19.30 – Wieczerza

29 kwietnia (piątek)
9.00 – Sesja II
• Jawna i ukryta hierarchia i administracja kościelna Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej w czasach komunizmu w latach 1918-1991 – ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC, KUL
• Роль Апостольского Администратора Юляна Кардинала Вайводца в обслуживании верующих Римско-католической церкви в Украине (1962-1990). (Rola Administratora Apostolskiego Juliana Kardynała Vaivodsa w posłudze wiernym Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie w latach 1962-1990) – ks. dr Juris Jalinskis, Ryga
• Літургійне proprium єпископського служіння (Proprium liturgiczne posługi biskupiej) — ks. dr Jan Szczych, Lwów, Kijów,
• Obraz uchodźcy i emigranta w Piśmie św. - ks. mgr lic. Jarosław Giżycki TCH, Żytomierz, Kijów
• O właściwe miejsce psychologii w formacji chrześcijańskiej - ks. dr Ryszard Federczyk, Gródek Podolski
• Małżeństwo i miłosierdzie na tle Synodu biskupów o rodzinie – Ks. dr Ryszard Borkowski, Siedlce, Kijów
15.30 – Sesja III
• Ks. Władysław Bukowiński - niezłomny świadek wiary – ks. Vitold-Yosif Kovaliv, Ostróg
• На зламі епохи: Минуле й сьогодення ЗМІ Римсько-Католицької Церкви в Україні у світлі віри - (Przeszłość i teraźniejszość mediów Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie na przełomie epok) - o. dr Paweł Wyszkowski OMI, Kijów
• Restauracja i odbudowa kościołów i obiektów sakralnych - o. dr Cyprian Moryc OFM, KUL
• Świadectwo – JE Bp Bronisław Bernacki, Biskup Odesko–Symferopolski
• Podsumowanie – JE Abp Piotr Malczuk

30 kwietnia (sobota)
8.45 – Wyjazd do Kijowa