Uroczystość Sióstr Franciszkanek w Żytomierzu

 
 

19 listopada w katedrze pw. św. Zofii w Żytomierzu odbyła się wyjątkowa uroczystość.

100 lat temu Założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, Matka Emilia Róża Czacka, złożyła pierwsze śluby zakonne w naszej katedrze.

Przez trzy lata Matka Emilia przygotowywała się do złozenia Pierwszej Profesji. Była już wtedy niewidoma i to właśnie w Żytomierzu podjęła najważniejszą decyzję swojego życia - poświęcić się Panu Bogu i załozyć szkołę dla niewidomych dzieci w Laskach pod Warszawą.

 Ks. Kapelan zaprosił Siostry na Mszę świętą, podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za niezwykły dar siostry Emilii. Za jej niezwykłą wiarę i poświęcenie.

Niech Pan Bóg błogosławi temu Zgromadzeniu, aby nadal realizowało swoją trudną i jakże potrzebną misję.