VII Koncert Bożonarodzeniowy w żytomierskiej katedrze

Księża prawosławni śpiewają ukraiński i polskie kolędy.
http://youtu.be/_RWmp1aXQlo