W Winnickim Okręgu Konsularnym mamy nowego Konsula Generalnego

 
 

Czas mija i ludzie zmieniają się w miarę jego upływu. Ostatnio pożegnaliśmy Konsula Generalnego Krzysztofa Świderka, który przez 5 lat kierował konsulatem RP w Winnicy. Były to lata ofiarnej pracy, służby na rzecz Polaków na Ukrainie, a także na rzecz zbliżenia narodów - polskiego i ukraińskiego. W sierpniu otrzymaliśmy nowego Konsula Generalnego. Został nim Pan Tomasz Olejniczak, który swoją kadencję rozpoczął od spotkań z Polakami w swoim okręgu konsularnym. 10 września 2015 nowy Konsul Generalny spotkał się z Polakami - z liderami, prezesami organizacji polonijnych. W spotkaniu uczestniczył także konsul Krzysztof Rosiński i konsul Wojciech Mrozowski. Było to spotkanie zapoznawcze, ufamy, że współpraca z konsulatem będzie się dobrze okładać. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć Kapelana Polaków Żytomierszczyzny. Zdjęcia udostępniłem dzięki życzliwości Pani Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktorii Laskowskiej Szczur z Facebooka. Oficjalna strona Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie www.zozpu.zhitomir.net