Wielki Czwartek, Żytomierz 2013

 
 

J.E. Ks. Bp senior Jan Purwiński przewodniczył liturgii Wielkiego Czwartku w żytomierskiej katedrze. Księdzu biskupowi towarzyszyli: ks. proboszcz katedry Grygorij Rassolenko, kapelan Polaków żytomierszczyzny Jarosław Giżycki TChr, oraz ks. diakon Lukas ze wspólnoty neokatechumenalnej z Brazylii. Ks. Biskup wygłosił homilię w języku ukraińskim i polskim. Oto homilia wygłoszona po polsku:
.
Najmilsi w Chrystusie Bracia i Siostry!
Świętujemy Wielki Czwartek. Wielki, bo przypomina nam wielkie tajemnice naszej wiary. Gdy Syn Boży Jezus Chrystus razem ze swymi uczniemi w ten dzień był w Wieczerniku. On nie tylko umył nogi Apostołom, ale ich wyświęcił na kapłanów, ustanowił Najświętszy Sakrament, a także odprawił pierwszą Mszę świętą i nakazał Apostołom to czynić dalej. Gdy dzisiaj jesteśmy zgromadzeni w tej świątyni, rozważmy z pomocą łaski Bożej, jak wielkim darem dla was, dla ludzkości jest Msza św.
Najmilsi! Wielkość Mszy świętej polega na tym, że ona jest nie tylko pamiątką pierwszej ofiary dokonanej na drzewie Krzyża, ale także powtórzeniem jej w sposób bezkrwawy. Ta pierwsza na Kalwarii spełniła się tylko jeden raz, a teraz jest powtarzana od wschodu aż do zachodu słońca.
Msza św. jest ofiarą miłości, którą objawił nam, ludziom P. Jezus, umierając na krzyżu. Biorąc udział we Mszy św. w niedziele i święta, a także w dni powszednie my dziękujemy Panu Jezusowi za wielką miłość nam okazaną.
Msza święta jest odnowieniem śmierci krzyżowej i przedłużeniem tajemnicy odkupienia. Ponieważ we Mszy świętej przez ręce kapłana ofiaruje się sam Syn Boży Ojcu niebieskiemu i dlatego Msza święta ma nieskończoną wartość. Tym samym jest to ofiara Bogu najmilsza i jest najświętsza.
We Mszy świętej my wielbimy Boga. Jesteśmy stworzeniami, a Bóg jest naszym Stwórcą, więc musimy mu wyrazić nasze hołdy. I tą cześć, te hołdy, najlepiej możemy złożyć Bogu łącząc się z Panem Jezusem podczas Mszy św., by przez Niego i z Nim składać cześć i uwielbienie Trójcy Przenajświętszej. Dlatego we Mszy św. kapłan przed „Ojcze nasz” podnosi Ciało Pańskie na patenie i Krew Najśw. w kielichu i mówi: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący – wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.” To czyni w imieniu wszystkich nas. I my odpowiadamy: „Amen” potwierdzając to.
Msza św. jest również dziękczynieniem Panu Bogu. Wszyscy jesteśmy dłużnikami Boga, bo od Niego otrzymaliśmy wszystko. Cóż oddamy Bogu, jak odwdzięczymy się za wszystkie dary? Nic nie mamy godnego. Pan Jezus zlitował się nad naszą nędzą i dał nam samego siebie, abyśmy Go ofiarowali Bogu, jako jedyne, godne Boga dziękczynienie. Gdy uczestniczymy we Mszy św. my składamy Bogu dziękczynienie za wszystko, co od Boga otrzymaliśmy. Za dary naturalne i za wszystkie łaski, które od Boga otrzymaliśmy.
Msza święta jest ofiarą błagalną. Wszyscy i na każdym kroku potrzebujemy miłosierdzia Bożego. Otóż ołtarz jest tronem miłosierdzia, przed którym możesz z ufnością składać wszystkie Twoje prośby. I jeśli te prośby będą zgodne z wolą Bożą, będą wysłuchane. Bo we Mszy św. sam Pan Jezus ofiaruje wszystkie zasługi swego życia i swojej śmierci.
Sam Pan Jezus wstawia się za nami na ołtarzu i w niebie, i wstawia się przez te rany, które dla nas cierpiał i przez tą Krew, którą dla nas przelał. I nasze modlitwy podtrzymane prośbami Syna Bożego stają się świętsze i skuteczniejsze.
Dlatego Lud Boży o tym wiedząc, prosi kapłanów o odprawienie Mszy św. w różnych intencjach: o zdrowie, powodzenie, błogosławieństwo, o nawrócenie, o uświęcenie, o wybawienie dusz zmarłych z czyśćca itd.
Wreszcie Msza św. jest ofiarą przebłagalną. Wszyscy my jesteśmy grzesznikami, zasługującymi na surową karę. Bo każdy nasz popełniony grzech obraża świętość Bożą i narusza sprawiedliwość. A więc Msza św. ofiarowana wyprasza nam łaskę żalu, nawrócenia, jedna nas z Bogiem i odwraca karę. Msza św. jest doskonałym i przeobfitym wynagrodzeniem Panu Bogu za grzechy świata i nasze osobiste.
Dlatego, Bracia i Siostry! Kościół nas zachęca uczestniczyć we Mszy św., gdy mamy możliwość nawet każdego dnia. A także zachęca nas zamawiać i prosić kapłanów odprawić Msze św. za nas, póki żyjemy, aby Bóg nam błogosławił i strzegł od wszelkiego zła nasze dusze i ciała. A szczególnie nie zapominajmy zamawiać Msze św. za dusze zmarłych, aby Bóg je wyzwolił z płomieni czyśćcowych. Taki wielki dar nam dał Pan Jezus, ustanawiając w Wielki Czwartek Mszę świętą i wyświęcając Apostołów na kapłanów i każąc to czynić na Jego pamiątkę. Amen