Wielki Post

 
 

      W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu zawsze czytana jest ewangelia o kuszeniu Pana Jezusa na pustyni. Za każdym razem gdy szatan kusi Pana Jezusa,on broni się słowami Pisma Świętego. Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek...(Mt,4,4).
Słowo Boga ma wielką moc. Już na pierwszych kartach Pisma Św. widzimy, że mocą tego słowa Bóg stworzył świat . Bóg rzekł . Niech się stanie światłość ( Rodz1, 3). Syn Boży Jezus Chrystus jest Słowem, które przyszło na ten świat. Pan Jezus mocą słowa uzdrawia, wskrzesza umarłych, wygania złe duchy, naucza, powołuje pierwszych uczniów...


W czasie każdej Mszy św. czytana jest ewangelia. Wtedy działa moc Słowa Bożego. Przykładem jest święty Antoni pustelnik, który żył w połowie trzeciego wieku. Wszedł do kościoła kiedy właśnie czytana była ewangelia o bogatym młodzieńcu. Słowa: Idź sprzedaj wszystko co masz, a będziesz miał skarb w niebie były skierowane wprost do niego. Uczynił to i poszedł na pustynię, aby oddać się modlitwie i pokucie.
Pewna kobieta w czasie Mszy Św. słuchała z uwaga i wiarą ewangelię o uzdrowieniu kobiety cierpiącej od dwunastu lat na krwotok. Słysząc te słowa poczuła moc łaski, która ja uzdrawia. Dzisiaj słyszymy ewangelię o kuszeniu Pana Jezusa. W jaki sposób to słowo dotrze do naszego serca? Mamy przecież tak jak Pan Jezus w chwili pokus bronić się słowami Pisma Świętego, ale czy je znamy? Dlatego też ten czas to doskonała okazja, abyśmy wzięli do ręki Pismo Święte i czytali. Szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu - opisy męki Pańskiej, a wtedy uzdrawiająca moc słowa sprawi, że Pan przemieni nasze serca.


Ks. Ryszard