Wizytacja Wikariusza Generalnego w Kapelanii Polskiej

 
 

W dniu 26.10.2017 roku do Żytomierza przybył z wizytacją generalną Ks. Bogusław Burgat TChr, Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego. Celem wizytacji było spotkanie z Ks. Ryszardem Karapudą, nowym Kapelanem Polaków Żytomierszczyzny. Ks. Wikariusz Generalny spotkał się z miejscowym biskupem ordynariuszem diecezji kijowsko-żytomierskiej Witijem Krywickim, W braterskiej atmosferze rozmawiano o radościach i problemach związanych z pracą w Żytomierzu. Ksiądz Wikariusz Generalny wspólnie z ks. Ryszardem i ks. Jarosławem zostali przyjęci przez biskupa seniora Jana Purwińskiego, który już ponad 20 lat duszpasterzował w parafii katedralnej św. Zofii jako proboszcz, a następnie przez 20 lat był biskupem ordynariuszem diecezji kijowsko-żytomierskiej. Ks. biskup Jan wspominał o trudnych doświadczeniach pracy w ZSRR zarówno na Łotwie, skąd pochodzi, jak też na Ukrainie, Ks. Bogusław Burgat wraz ze współbraćmi nawiedził narodowe sanktarium maryjne w Berdyczowie. Wyjeżdżając do następnej placówki chrystusowców w Mikołajowie Wyższy Przełożony życzył nowemu Kapelanowi ks. Ryszardowi wielu łask Bożych na niwie pracy polonijnej i kościelnej.