Z kolędą u Ks. Biskupa Jana

 
 

W niedzielę św. Rodziny 27 grudnia 2015 razem z polskim chórem katedralnym zawitaliśmy do ks. biskupa seniora Jana Purwińskiego. Jego Ekscelencja przyjął kolędników z radością, wspomniał bowiem piękną historię chóru katedralnego, ostoi polskiej pieśni religijnej w Żytomierzu. Ks. biskup Jan już od 1977 roku posługuje w Żytomierzu. Jako młody kapłan zgłosił się ofiarnie na misje na Ukrainie, w najtrudniejszym czasie sowieckich prześladowań Kościoła i ludzi wierzących. Wspomina o tym, jak do ks. kardynała Vaivodsa do Rygi przyjechał ks. Infułat Chomicki, upadł przed nim na kolana i przwdziwie zapłakał prosząc o księży. Zgłosiło się kilku kapłanów z Łotwy, m.in. księża Mickiewicze Ambroży i Bernard, ks. Jan Krapan, ks. Władysław Wanags i ks. Jan Purwiński. Ks. Jan zaczął swoją pracę w Żytomierzu, pomagając schorowanemu już wtedy proboszczowi ks. Stanisławowi Szczypcie. W Żytomierzu działał także czcigodny, święty kapłan ks. Roman Jankowski, prawdziwy nestor, któremu Bóg opatrznościowo pozwolił żyć ponad 90 lat. Dzięki takim kapłanom, do których należałoby jeszcze dodać kilka nazwisk, przetrwała wiara wśród ludu Bożego w najcięższych latach sowieckiego raju. Ks. Jan Purwiński doznawał różnych szykan, szczególnie po śmierci ks. Szczypty, ale udało mu się z Bożą pomocą i roztropnością utrzymać otwartym kościół katedralny św. Zofii w Żytomierzu. Był on przez lata Mekką katolików z całego Związku Radzieckiego. Tutaj spowiadali się, przystępowali do sakramentów Komunii świętej, Małżeństwa, tutaj chrzcili dzieci. Katedra była przytułkiem i zarzewiem życia duchowego licznych zgromadzeń zakonnych. Była także ostoją polskich zwyczajów, pieśni, tradycji religijnych i języka. Ks. Biskup Jan przez 20 lat pełnił posługę ordynariusza odnowionej diecezji żytomiersko-kijowskiej (a potem kijowsko-żytomierskiej). Jego następcą na stolicy biskupiej został w 2011 roku J.E. Ks. Arcybiskup Piotr Malczuk. Zasługi Biskupa Jana są wprost nieocenione. Dzisiaj każde jego pojawienie się czy to w katedrze, czy też w innych kościołach diecezji przyczynia się do wielkiego umocnienia duchowego wiernych, niezależnie od wieku. Ksiądz Biskup Jan bowiem bardzo ceni wiarę starszych ludzi, ale pilną uwagę zwraca na młode rodziny, młodzież i dzieci, które są nadzieją Kościoła. Dzisiaj prezentujemy nagranie z wizyty kolędników - części chóru katedralnego z Żytomierza i zachęcamy do posłuchania krótkich wspomnień Biskupa Seniora Jana Purwińskiego. Film został udostępniony przez Kapelana Polaków Żytomiersczyzny ks. Jarosława Giżyckiego bez montażu.

https://youtu.be/WonPdVIzoDI

kolęda u Księdza Biskupa Jana, Żytomierz 27.12.2015