Zaduszki na Polskim Cmentarzu

 
 

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 2 XI 2015 w Żytomierzu. Księża z żytomierskich parafii, siostry zakonne i lud wierny zebrali się na Polskim Cmentarzu aby modlić się za zmarłych spoczywających na tej czcigodnej polskiej nekropolii. Razem z żytomierzanami (ok. 600 osób) modliła się Prezydent Żytomierza, p. Lubow Cymbaluk oraz Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie p. Wiktoria Laskowska Szczur. Mszy św. przewodniczył Ks. Kanonik Wiktor Makowski, proboszcz parafii katedralnej, a homilię wygłosił Ks. Jarosław Olszewski, pallotyn, proboszcz parafii Bożego Miłosierdzia na Malowance w Żytomierzu. Na Polskim Cmentarzu w Żytomierzu pochowani są arcybiskupi i biskupi żytomierscy, księża i siostry zakonne, znakomici Polacy - poeci,muzykanci, artyści, lekarze, nauczyciele, prawnicy, żołnierze, a nawet pierwsi piloci. Wśród pochowanych na Polskim Cmentarzu leżą rodzice Ignacego Jana Paderewskiego, bliscy krewni J.I. Kraszewskiego i S. Moniuszki. Polski Cmentarz jest świadkiem historii prastarej polskiej wspólnoty Żytomierza. Kościołem św. Stanisława na Polskim Cmentarzu opiekuje się Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie, chrystusowiec ks. Jarosław Giżycki. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tegorocznej modlitwy.