W dniach 22-24 marca 2013r w Żytomierzu odbędą się kolejne 21 Diecezjalne Dni Młodzieży (21 DDM). Oczekuje się przyjazdu ok 500 młodych ludzi nie tylko z diecezji żytomiersko-kijowskiej ale także gości z całej Ukrainy, Polski, ze Słowacji. W programie katechezy o wierze, koncerty ewangelizacyjne, specjalne nabożeństwo światła i wody połączone z wyznaniem wiary w Jezusa. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego i odpowiedzialnym za całość jest chrystusowiec, ks. Jarosław Giżycki, kapelan Polaków na żytomierszczyźnie.

Papież Franciszek 

Cały świat katolicki łączy się w modlitwie wdzięczności za wybór nowego Ojca Świętego. Również my, polacy żytomierszczyzny na stronie Kapelanii Polskiej chcemy wyrazić Bogu wdzięczność za nowego Ojca Świętego Franciszka, który został wybrany 13.03.2013 i przyjechał "z dalekiego kraju", Argentyny. Modlimy się za Papieża Franciszka, wsłuchując się w słowa jego pierwszej homilii ze Mszy św. "pro ecclesia": "Chciałbym, abyśmy wszyscy po tych dniach łaski mieli odwagę, by kroczyć w obecności Pana. Z krzyżem Pana" mówił papież Franciszek.

Winnica to urocze, historyczne miasto nad Bohem (albo Południowym Bugiem), położone prawie 300 km na wschód od Lwowa. To właśnie w Winnicy, stolicy Podola, w 1989 r. my, chrystusowcy, rozpoczynaliśmy swoją pracę duszpasterską na rzecz odrodzenia Kościoła w ZSRR. W 1992 r. rozproszyliśmy się po różnych miastach, od tych najbardziej wysuniętych na wschód, po Kamieniec Podolski, Wołoczysk i Żytomierz w centralnej Ukrainie. Historia zatoczyła niewielkie koło, ponieważ od 3 do 5 marca 2013 podczas Wielkiego Postu znowu w Winnicy pojawił się chrystusowiec, ks.

27 lutego 2013 r. w Domu Polskim w Żytomierzu miała miejsce prezentacja książki “Wielki Terror: Operacja Polska 1937-1938”

Strony