13 stycznia 2013 roku w żytomierskiej katedrze 7 zespołów chóralnych, w tym trzy chóry katedralne: dziecięcy "Dzwoneczki", młodzieżowy "Savio" i podstawowy chór katedralny, zebrały się na śpiewanie kolęd.

Polonez Ogińskiego na cymbałach w wykonaniu białoruskich artystów z Mińska

Strony