Felieton
Urodziny ks. Biskupa i Złoty Jubileusz
W ostatnią niedzielę 19 listopada w naszej Katedrze św. Zofii odbyła się podwójna  uroczystość-  urodziny ks. Bisupa  - Jana Purwinskiego oraz setna rocznica złożenia pierwszych ślubów zakonnych przez  matkę Elżbietę Róże Czacką.

Warsztaty muzyki liturgicznej 

W dniach od 9 do 11 listopada odbyły sie w Żytomierzu warsztaty muzyki liturgicznej. Na Ukrainę przyjechali polscy muzycy - Hubert Kowalski i Paweł Bembenek - znani kompozytorzy i dyrygenci. Inicjatorem tego projektu jest ks. Waldemar Pawelec, który jest odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży w naszej diecezji. Gości do Żytomierza zaprosiła siostra Helenka, która jest organistką w naszej katedralnej parafii i upiększa liturgię swoim pięknym głosem oraz grą na organach. Po raz pierwszy brałem udział w takich warsztatach.

Dzwoneczki 

W naszej parafii katedralnej od wielu lat działa zespół Dzwoneczki pod kierownictwem pani Jadwigi Poliszczuk.

Dzieci i młodzież pięknie śpiewają. Ostatnio byłem u nich na próbie,  zaskoczył mnie wysoki poziom śpiewu dzieci.

Żywa Woda 

W każdy czwartek miesiąca w naszej parafii katedralnej jest adoracja Najświętszego Sakramentu.

Natomiast raz w miesiącu prowadzi ją grupa modlitewna o nazwie Żywa woda. Grupę te prowadzi znany i bardzo szanowany na Ukrainie kapucyn brat Kazimierz Guzik. Łatwo sie domyśleć, że nazwa tej wspólnoty wzięta z ewangelii. Spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką. Młodzi ludzie pięknie się modlą na adoracji. Cudowne śpiewy uwielbienia piękne głosy wśród który wyróznia się jeden, który przenika do głębi duszy.

Swięty Jan opisuje piękną ewangelię spotkania Jezusa z kobietą.

28 października w sobotę nasi ministranci udali się na pielgrzymkę do Berdyczowa.

Ks. Ryszard - kapelan Polaków chciał się zapoznać ze służbą liturgiczną naszej katedry w Żytomierzu.

Dlaczego tu stoicie 

W sobotę wieczorem udałem się na spacer po Żytomierzu. Miasto jak każde inne na Ukrainie.

No nie pora, żeby teraz pisać o obecnej sytuacji na Ukrainie. Myślałem, że po dwóch latach przerwy mojej pracy coś się zmieniło. Niestety...Ale Żytomierz to ciekawe miasto wielu wybitnych Polaków właśnie stąd pochodzi.

Ks. Ryszard Karapuda TChr, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny zaprosił biskupa ordynariusza Witalija Krywickiego, aby poświęcił pierwsze biuro Kapelanii Polskiej w Żytomierzu. Poświęcenie odbyło się 26 października 2017 r. w obecności ks. Bolesława Burgata, Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. kanonika Wiktora Makowskiego, proboszcza parafii katedralnej św. Zofii w Żytomierzu. Wśród gości obecni byli również: ks. Witalij Bezszkuryj, kanclerz kurii kijoiwskiej i proboszcz konkatedry św. Aleksandra w Kijowie, ks.

W dniu 26.10.2017 roku do Żytomierza przybył z wizytacją generalną Ks. Bogusław Burgat TChr, Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego. Celem wizytacji było spotkanie z Ks. Ryszardem Karapudą, nowym Kapelanem Polaków Żytomierszczyzny. Ks. Wikariusz Generalny spotkał się z miejscowym biskupem ordynariuszem diecezji kijowsko-żytomierskiej Witijem Krywickim, W braterskiej atmosferze rozmawiano o radościach i problemach związanych z pracą w Żytomierzu. Ksiądz Wikariusz Generalny wspólnie z ks. Ryszardem i ks.

W niedzielę 24.09.2017 r. w katedrze żytomierskiej obowiązki Kapelana Polaków objął ks. Ryszard Karapuda z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Ks. Ryszard ma ogromne doświadczenie pracy na Ukrainie, gdyż przez 23 lata duszpasterzował w różnych ośrodkach - parafiach prowadzonych przez Księży Chrystusowców: w Kamieńcu Podolskim, Doniecku, Mikołajowie i Wołoczysku. Ostatnie dwa lata (2015-2017) Ksiądz Kapelan pracował w Niemczech w polskiej parafii w Braunschweigu.

Strony