Aktualności

Okopy Trojcy Swietej

O Okopach Trójcy Świętej słów kilka. Okopy „Góry Świętej Trójcy” – twierdza cnoty Okopy Góry Świętej Trójcy są położone na wysokim grzbiecie skalnym w widłach Dniestru i Zbrucza. Stanowią najdalej na południe wysuniętą obronną twierdzę RP. Twierdzę tę zbudował w dobrach swoich generał Marcin Kąski, wg projektu Wilhelma Beauplan’a – francuskiego architekta – AD 1664. W sierpniu 1672 r. Turcy zajęli Podole wraz z Kamieńcem. Wtedy z polecenia Jana III Sobieskiego Hetman Wielki Koronny Stanisław Jabłonowski rozbudował i umocnił twierdzę w Okopach.

Rekolekcje chrystusowcow w Kamiencu Podolskim

W dniach od 29 maja do 2 czerwca mialy miejsce w Kamiencu Podolskim rekolekcje księży chrystusowców pracujących na Ukrainie. Rekolekcje prowadził ks. dr Paweł Melczewski. Nauki oparł o rozważania na temat Księgio Wyjścia. Na Ukrainie pracuje obecnie tylko 7 chrystusowców. Przybyli wszyscy współbracia: ks. Mikołaj Pilecki z okupowanego Doniecka, ks. Oleksandr Repin z Mikołajowa, ks. Jarosław Giżycki z Żytomierza, oraz czterej księza z Kamieńca: ks. Roman Twaróg z katedry kamienieckiej, który w tym roku obchodzi 40 lecie kapłaństwa 05.06.2016, ks. Jerzy Molewski, ks. Wiktor Abelmazow i ks.

Zmarl Arcybiskup PIOTR MALCZUK, ordynariusz diec. kijowsko-żytomierskiej

W nocy z 26 na 27 maja 2016 r. w wieku 51 lat (ur. w lipcu 1965 r.) niespodziewanie odszedł do Pana Ks. Arcybiskup Piotr Malczuk, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej. Abp Piotr przebywał na Białorusi w Grodnie, uczestnicząc w Kongresie Eucharystycznym, Jego posługiwanie biskupie naznaczone było wielkim umiłowaniem Eucharystii.

2016.05.17 Swiecenia trzech nowych kaplanow chrystusowcow w Poznaniu -

- a wśród nich jeden z Ukrainy. Ks. Witalij Melnyk pochodzi z Makowa k. Kamieńca Podolskiego. Szczęśliwi Matka i Ojciec kapłana! Z tej Rodziny (ta Duża Litera im się po prostu należy) trzech braci poszło za głosem powołania kapłańskiego. Dwóch już jest prezbiterami: ks. Sławek Melnyk pracuje w Kazachstanie (Czkałowo), drugi - wspomniany neoprezbiter będzie pracować w Polsce w par. św. Ottona w Pyrzycach, a trzeci brat jest jeszcze klerykiem w seminarium w Poznaniu. Biskup sufragan poznański Grzegorz Balcerek wyświęcił jeszcze 7-miu współbraci na diakonów.

Urocz. Zeslania Ducha Sw. i odpust sw. Zofii w Zytomierzu

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego - 15.05.2016, na "zimną Zośkę" katedra w Żytomierzu obchodziła święto parafialne - odpust. Podczas odpustu arcybiskup Piotr, Ordynariusz kijowsko-żytomierski, udzielił sakramentu bierzmowania ok. 250 osobom w różnym wieku i różnych parafii żytomierskiego dekanatu. Abp Piotr Malczuk nagrodził specjalnym błogosławieństwem sześć osób bardzo zasłużonych dla parafii św. Zofii. "Gramoty" zostały wręczone z okazji jubileuszu 265-lecia odnowienia struktur kościelnych na Ukrainie.

Pomnik upamietniajacy Powstanie Styczniowe i bohaterow bitwy pod Iwnica 10 maja 1863 r.

153 lata temu, dokładnie 10 maja miała miejsce bitwa powstańców styczniowych z wojskami carskimi pod Iwnicą. Zginęło ponad 100 powstańców - w tym zarówno Polaków jak i Ukraińców, których wtedy nazywali Rusinami, walczących "Za wolność naszą i waszą..." Dzisiaj, 10 maja 2016 r. stanął w Iwnicy pomnik upamiętniający to wydarzenie. Pomnik powstał dzięki inicjatywie Międzynarodowej Asocjacji Polskich Biznesmenów, przy wsparciu Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie. Odsłonięcia pomnika dokonali prezes Asocjacji i przewodniczący Wiejskiej Rady.

Msza sw. w Kijowie z okazji 25-lecia odnowienia struktur Kosciola rzym.-katol. na Ukrainie

30 kwietnia w konkatedrze kijowskiej św. Aleksandra została odprawiona Msza św. z okazji 25-lecia odnowionych struktur Kościoła katolickiego na Ukrainie, której przewodniczył abp Claudio Gugerotti, nuncjusz apostolski, razem z abpem metropolitą lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim i abpem Piotrem Malczukiem, ordynariuszem diecezji kijowsko-żytomierskiej. W 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II odnowił trzy diecezje - lwowską, żytomiersko-kijowską i kamieniecko-podolską.

Sympozjum naukowe w Worzelu k. Kijowa 28-30.04.2016

W Wyższym Seminarium Duchownym w Worzelu k. Kijowa w dniach 28-30 kwietnia 2016 odbyło się sympozjum naukowe z okazji 25-lecia odnowienia struktur Kościoła Katolickiego na Ukrainie – „Restaurare omnia in Christo”. W sympozjum udział wzięli prawie wszyscy biskupi rzymskokatoliccy z Ukrainy, którzy przez cztery dni poprzedzające sympozjum obradowali na konferencji episkopatu.

10.04.2016 Msza swieta i Koncert-Requiem. Zytomierz pamieta.

10.04.2016 z inicjatywy Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie i Kapelanii Polskiej w Żytomierzu odbył się Koncert Requiem dla uczczenia ofiar stalinowskich represji, ofiar zbrodni katyńskiej i zamachu na samolot prezydencki Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego, który rozbił się nad lasami pod smoleńskiem (Rosja).

Wielkanoc w Doniecku z ... Nuncjuszem Apostolskim Claudio Gugerotti

Parafię w Doniecku (gdzie cały czas prowadzone są aktywne działania wojenne), którą prowadzi chrystusowiec ks. Mikołaj Pilwcki, odwiedził Nuncjusz Apostolski na Ukrainie arcybiskup Claudio Gugerotti. Była to niesamowita wizyta, ponieważ ks. Mikołaj jest jedynym księdzem rzymsko-katolickim, który pozostał na Donbasie. Razem z nuncjuszem parafię nawiedził bp Jan Sobiło. Nuncjusz zapoznał się z trudnym "dziś" miaszkańców Doniecka, modlił się rozmawiał i zawiózł do Ojca świętego relację, zdjęcia, a nawet krótki film.

Strony