Aktualności

Nowe nazwy ulic w Żytomierzu

W związku z Ustawą o dekomunizacji Ukrainy w Żytomierzu będą zmienione nazwy szeregu ulic. Na prośbę Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie oraz żytomierskiego oddziału Partii Polaków Ukrainy, które wystosowały odpowiednią petycję do władz miasta obecnie urzędujący prezydent Żytomierza przychylił się do wniosku Polaków Żytomierszczyzny, aby w mieście pojawiły się ulice: Św. Jana Pawła II, Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Lecha Kaczyńskiego.

Tournee Kolędników z Żytomierza po Górnym Śląsku

13-19 stycznia 2016 r. Poleskie Sokoły z Żytomierza, Srebrne Głosy i Trio Ażur z Winnicy oraz Duet Spiw-Buttia z Kijowa uczestniczyły w tournee zorganizowanym przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków Żytomierszczyzny i jego panią prezes Wiktorię Laskowską Szczur i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszyscy artysci zostali zakwaterowani w pieknym pałacu w Koszęcinie (na zdjęciu) w którym ma swoją siedzibę Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Tutaj odbył się tradycyjnie pierwszy koncert Kolędników z Żytomierza.

Kolęda w Centrum Polskim w Żytomierzu 6.01.2016

Zgodnie z prastarą polską tradycją po świętach Bożego Narodzenia ksiądz odwiedza domy wierzących i miejsca pracy z Bożym błogosławieństwem. Na początku odwiedzin kolędowych w dniu święta Trzech Króli (6 stycznia) Kapelan Polaków Żytomierszczyzny ks. Jarosław Giżycki TChr poświęcił Centrum Polskie - siedzibę Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.
Ks. Kapelan złożył p. Prezes ŻOZPU serdecznie życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku dziękując za owocną współpracę z Kościołem i zaangażowanie na rzecz odrodzenia polskości.

Stare kolędy i postorałki z Żytomierszczyzny

Stare pastorałki, już nieomal zapomniane kolędy można jeszcze tu i ówdzie usłyszeć na Żytomierszczyźnie. W wiosce Rudnia Horodyszcze, w której znajduje się filialna parafia św. Kazimierza (którą obsługują księża z katedry z Żytomierza - dojazd 35 km od Żytomierza) udało mi się nagrać jedną z takich kolęd.

VIII Bozonarodzeniowy Koncert Koled w katedrze zytomierskiej

W przededniu Nowego Roku - 30 grudnia 2015 r. odbył się VIII Koncert Kolęd w Żytomierskiej Katedrze pod Honorowym patronatem Ordynariusza kijowsko-żytomierskiego Arcybiskupa Piotra Malczuka i Konsula Generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka . Organizatorami Koncertu byli: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie (pani Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur i Kapelan Polaków w Żytomierzu (ks. Jarosław Giżycki - chrystusowiec). Ksiądz Arcybiskup i Konsul Generalny osobiście przybyli na koncert. Ks. Arcybiskup odprawił dla Polaków Mszę świętą i wygłosił kazanie, a po Mszy świętej ks.

Z kolędą u Ks. Biskupa Jana

W niedzielę św. Rodziny 27 grudnia 2015 razem z polskim chórem katedralnym zawitaliśmy do ks. biskupa seniora Jana Purwińskiego. Jego Ekscelencja przyjął kolędników z radością, wspomniał bowiem piękną historię chóru katedralnego, ostoi polskiej pieśni religijnej w Żytomierzu. Ks. biskup Jan już od 1977 roku posługuje w Żytomierzu. Jako młody kapłan zgłosił się ofiarnie na misje na Ukrainie, w najtrudniejszym czasie sowieckich prześladowań Kościoła i ludzi wierzących. Wspomina o tym, jak do ks. kardynała Vaivodsa do Rygi przyjechał ks.

Boże Narodzenie 2015

W parafii żytomierskiej od kilku lat odprawiane są uroczyście dwie pasterki, pierwsza o 20.00 po ukraińsku. druga, "nasza" o 22.00 po polsku. W 2015 roku pierwszą pasterkę odprawiał Ks. Biskup senior Jan Purwiński, drugiej zaś przewodniczył Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie, ks. Jarosław Giżycki, chrystusowiec. Katedra rozbrzmiała przepięknymi polskimi i ukraińskimi kolędami. W dniu 25 grudnia główną Mszę świętą - sumę - o 10.00 odprawiał Ks. Arcybiskup Piotr Malczuk, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej. Towarzyszył mu Kapelan Polaków.

Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Polonia i Polacy z całej Ukrainy zebrali się 15 grudnia 2015 r. w Kijowie na spotkanie z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Prezydent Polski z Małżonką przybył na Ukrainę z dwudniową oficjalną wizytą, której ostatnim aktem było serdeczne spotkanie opłatkowe, połączone ze śpiewaniem kolęd i życzeniami świątecznymi.

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w żytomierskiej katedrze 13.12.2015 r

8 grudnia 2015 r. w Rzymie Ojciec św. Franciszek zainaugurował Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W 3 niedzielę Adwentu zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia we wszystkich katedrach na świecie. M. in. w katedrze żytomierskiej ks. Arcybiskup kijowsko-żytomierski Piotr Malczuk otwarł Bramę Miłosierdzia przy licznym udziale ludu wiernego. O 10.30 ludzie zgromadzili się w kościele św. Jana z Dukli - o. franciszkanów, który był kościołem stacyjnym. Tam o. Mirosław OFM - proboszcz parafii św.

Akademia patriotyczna w Żytomierzu o powstaniach narodowych 28.11.2013

Dzieci z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowy Związku Polaków na Ukrainie i Teatr dziecięcy "ModernPol" pod kier. Wiktorii Zubariewej, przygotowały piękną wieczornicę poświęconą pamięci bohaterów, którzy oddali życie w walce o wolność w powstaniu listopadowym i styczniowym. Był to także obchodzony w całym państwie Dzień Pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie - 28 listopada. Wymownym akcentem wieczoru był taniec - requiem w wykonaniu młodzieży z zespołu "Koroliski", który zakończył się dokładnie o 16.00 zapaleniem świec pamięci Wielkiego Głodu lat 1932-1933.

Strony