Aktualności

Tournee Kolędników z Żytomierza po Górnym Śląsku

13-19 stycznia 2016 r. Poleskie Sokoły z Żytomierza, Srebrne Głosy i Trio Ażur z Winnicy oraz Duet Spiw-Buttia z Kijowa uczestniczyły w tournee zorganizowanym przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków Żytomierszczyzny i jego panią prezes Wiktorię Laskowską Szczur i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszyscy artysci zostali zakwaterowani w pieknym pałacu w Koszęcinie (na zdjęciu) w którym ma swoją siedzibę Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Tutaj odbył się tradycyjnie pierwszy koncert Kolędników z Żytomierza.

Kolęda w Centrum Polskim w Żytomierzu 6.01.2016

Zgodnie z prastarą polską tradycją po świętach Bożego Narodzenia ksiądz odwiedza domy wierzących i miejsca pracy z Bożym błogosławieństwem. Na początku odwiedzin kolędowych w dniu święta Trzech Króli (6 stycznia) Kapelan Polaków Żytomierszczyzny ks. Jarosław Giżycki TChr poświęcił Centrum Polskie - siedzibę Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.
Ks. Kapelan złożył p. Prezes ŻOZPU serdecznie życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku dziękując za owocną współpracę z Kościołem i zaangażowanie na rzecz odrodzenia polskości.

Stare kolędy i postorałki z Żytomierszczyzny

Stare pastorałki, już nieomal zapomniane kolędy można jeszcze tu i ówdzie usłyszeć na Żytomierszczyźnie. W wiosce Rudnia Horodyszcze, w której znajduje się filialna parafia św. Kazimierza (którą obsługują księża z katedry z Żytomierza - dojazd 35 km od Żytomierza) udało mi się nagrać jedną z takich kolęd.

VIII Bozonarodzeniowy Koncert Koled w katedrze zytomierskiej

W przededniu Nowego Roku - 30 grudnia 2015 r. odbył się VIII Koncert Kolęd w Żytomierskiej Katedrze pod Honorowym patronatem Ordynariusza kijowsko-żytomierskiego Arcybiskupa Piotra Malczuka i Konsula Generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka . Organizatorami Koncertu byli: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie (pani Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur i Kapelan Polaków w Żytomierzu (ks. Jarosław Giżycki - chrystusowiec). Ksiądz Arcybiskup i Konsul Generalny osobiście przybyli na koncert. Ks. Arcybiskup odprawił dla Polaków Mszę świętą i wygłosił kazanie, a po Mszy świętej ks.

Z kolędą u Ks. Biskupa Jana

W niedzielę św. Rodziny 27 grudnia 2015 razem z polskim chórem katedralnym zawitaliśmy do ks. biskupa seniora Jana Purwińskiego. Jego Ekscelencja przyjął kolędników z radością, wspomniał bowiem piękną historię chóru katedralnego, ostoi polskiej pieśni religijnej w Żytomierzu. Ks. biskup Jan już od 1977 roku posługuje w Żytomierzu. Jako młody kapłan zgłosił się ofiarnie na misje na Ukrainie, w najtrudniejszym czasie sowieckich prześladowań Kościoła i ludzi wierzących. Wspomina o tym, jak do ks. kardynała Vaivodsa do Rygi przyjechał ks.

Boże Narodzenie 2015

W parafii żytomierskiej od kilku lat odprawiane są uroczyście dwie pasterki, pierwsza o 20.00 po ukraińsku. druga, "nasza" o 22.00 po polsku. W 2015 roku pierwszą pasterkę odprawiał Ks. Biskup senior Jan Purwiński, drugiej zaś przewodniczył Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie, ks. Jarosław Giżycki, chrystusowiec. Katedra rozbrzmiała przepięknymi polskimi i ukraińskimi kolędami. W dniu 25 grudnia główną Mszę świętą - sumę - o 10.00 odprawiał Ks. Arcybiskup Piotr Malczuk, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej. Towarzyszył mu Kapelan Polaków.

Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Polonia i Polacy z całej Ukrainy zebrali się 15 grudnia 2015 r. w Kijowie na spotkanie z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Prezydent Polski z Małżonką przybył na Ukrainę z dwudniową oficjalną wizytą, której ostatnim aktem było serdeczne spotkanie opłatkowe, połączone ze śpiewaniem kolęd i życzeniami świątecznymi.

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w żytomierskiej katedrze 13.12.2015 r

8 grudnia 2015 r. w Rzymie Ojciec św. Franciszek zainaugurował Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W 3 niedzielę Adwentu zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia we wszystkich katedrach na świecie. M. in. w katedrze żytomierskiej ks. Arcybiskup kijowsko-żytomierski Piotr Malczuk otwarł Bramę Miłosierdzia przy licznym udziale ludu wiernego. O 10.30 ludzie zgromadzili się w kościele św. Jana z Dukli - o. franciszkanów, który był kościołem stacyjnym. Tam o. Mirosław OFM - proboszcz parafii św.

Akademia patriotyczna w Żytomierzu o powstaniach narodowych 28.11.2013

Dzieci z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowy Związku Polaków na Ukrainie i Teatr dziecięcy "ModernPol" pod kier. Wiktorii Zubariewej, przygotowały piękną wieczornicę poświęconą pamięci bohaterów, którzy oddali życie w walce o wolność w powstaniu listopadowym i styczniowym. Był to także obchodzony w całym państwie Dzień Pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie - 28 listopada. Wymownym akcentem wieczoru był taniec - requiem w wykonaniu młodzieży z zespołu "Koroliski", który zakończył się dokładnie o 16.00 zapaleniem świec pamięci Wielkiego Głodu lat 1932-1933.

Niepodległość - to wielki Dar od Boga. - kazanie na Mszy św. w Żytomierzu

Kazanie wygłoszone przez Kapelana Polaków na Żytomierszczyźnie na Mszy św. za Ojczyznę – 10.11.2015 w katedrze św. Zofii z okazji Dnia Niepodległości Polski

Szanowny Panie Konsulu Generalny
Szanowna Pani Prezes ŻO Związku Polaków na Ukrainie
Drodzy prezesi organizacji polskich na żytomierszczyźnie, nauczyciele, dziennikarze
Дорогі Гості сьогоднішнього свята!

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Strony