Aktualności

4.03.2016 Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej JE Ksiedza Biskupa Jana Purwinskiego

Biskup Jan Purwiński obchodził 4 marca 2016 r. jubileusz 25 lecia sakry biskupiej. Katedra żytomierska napełniła się biskupami, księżmi i wiernymi. Ksiądz Arcybiskup Piotr Malczuk sprezentował Jubilatowi książkę wydaną specjalnie z tej okazji zawierającą pierwszy tom kazań biskupa Jubilata. Na Jubileusz przyjechali abp Tadeusz Kondrusiewicz z Białorusi, bp Dziemianko z Białurusi i bp Pawlowski z Łotwy, oraz prawie wszyscy biskupi łacińscy. W przededniu jubileuszu dostojnego Jubilata odwiedził ks. kardynał Lubomyr Huzar.

Zytomierz, 10.04.2016 Kazanie na Mszy sw. za ofiary stalinowskich represji, mordu katynskiego i tragedii smolenskiej

Szanowny Panie Konsulu Generalny! Szanowni przedstawiciele władzy obwodu żytomierskiego! Czcigodna Pani Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie!
Drodzy Bracia i Siostry!

Chrystus Pan zmartwychwstał!

Wielkanoc 2016

Chrystus Pan zmartwychwstał! Prawdziwie wstał!
Z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć Wam serdeczne życzenia głębokiej wiary, radości Chrystusowej i Miłości miłosiernej. Doświadczamy tej miłości na codzień, gdy zwracamy się na modlitwie do Chrystusa Pana. Niech On błogosławi i umacnia każdego z Was.
Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! Alleluja!
ks. Jarosław Giżycki, chrystusowiec
Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie

Nowe nazwy ulic w Żytomierzu

W związku z Ustawą o dekomunizacji Ukrainy w Żytomierzu będą zmienione nazwy szeregu ulic. Na prośbę Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie oraz żytomierskiego oddziału Partii Polaków Ukrainy, które wystosowały odpowiednią petycję do władz miasta obecnie urzędujący prezydent Żytomierza przychylił się do wniosku Polaków Żytomierszczyzny, aby w mieście pojawiły się ulice: Św. Jana Pawła II, Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Lecha Kaczyńskiego.

Tournee Kolędników z Żytomierza po Górnym Śląsku

13-19 stycznia 2016 r. Poleskie Sokoły z Żytomierza, Srebrne Głosy i Trio Ażur z Winnicy oraz Duet Spiw-Buttia z Kijowa uczestniczyły w tournee zorganizowanym przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków Żytomierszczyzny i jego panią prezes Wiktorię Laskowską Szczur i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszyscy artysci zostali zakwaterowani w pieknym pałacu w Koszęcinie (na zdjęciu) w którym ma swoją siedzibę Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Tutaj odbył się tradycyjnie pierwszy koncert Kolędników z Żytomierza.

Kolęda w Centrum Polskim w Żytomierzu 6.01.2016

Zgodnie z prastarą polską tradycją po świętach Bożego Narodzenia ksiądz odwiedza domy wierzących i miejsca pracy z Bożym błogosławieństwem. Na początku odwiedzin kolędowych w dniu święta Trzech Króli (6 stycznia) Kapelan Polaków Żytomierszczyzny ks. Jarosław Giżycki TChr poświęcił Centrum Polskie - siedzibę Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.
Ks. Kapelan złożył p. Prezes ŻOZPU serdecznie życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku dziękując za owocną współpracę z Kościołem i zaangażowanie na rzecz odrodzenia polskości.

Stare kolędy i postorałki z Żytomierszczyzny

Stare pastorałki, już nieomal zapomniane kolędy można jeszcze tu i ówdzie usłyszeć na Żytomierszczyźnie. W wiosce Rudnia Horodyszcze, w której znajduje się filialna parafia św. Kazimierza (którą obsługują księża z katedry z Żytomierza - dojazd 35 km od Żytomierza) udało mi się nagrać jedną z takich kolęd.

VIII Bozonarodzeniowy Koncert Koled w katedrze zytomierskiej

W przededniu Nowego Roku - 30 grudnia 2015 r. odbył się VIII Koncert Kolęd w Żytomierskiej Katedrze pod Honorowym patronatem Ordynariusza kijowsko-żytomierskiego Arcybiskupa Piotra Malczuka i Konsula Generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka . Organizatorami Koncertu byli: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie (pani Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur i Kapelan Polaków w Żytomierzu (ks. Jarosław Giżycki - chrystusowiec). Ksiądz Arcybiskup i Konsul Generalny osobiście przybyli na koncert. Ks. Arcybiskup odprawił dla Polaków Mszę świętą i wygłosił kazanie, a po Mszy świętej ks.

Z kolędą u Ks. Biskupa Jana

W niedzielę św. Rodziny 27 grudnia 2015 razem z polskim chórem katedralnym zawitaliśmy do ks. biskupa seniora Jana Purwińskiego. Jego Ekscelencja przyjął kolędników z radością, wspomniał bowiem piękną historię chóru katedralnego, ostoi polskiej pieśni religijnej w Żytomierzu. Ks. biskup Jan już od 1977 roku posługuje w Żytomierzu. Jako młody kapłan zgłosił się ofiarnie na misje na Ukrainie, w najtrudniejszym czasie sowieckich prześladowań Kościoła i ludzi wierzących. Wspomina o tym, jak do ks. kardynała Vaivodsa do Rygi przyjechał ks.

Boże Narodzenie 2015

W parafii żytomierskiej od kilku lat odprawiane są uroczyście dwie pasterki, pierwsza o 20.00 po ukraińsku. druga, "nasza" o 22.00 po polsku. W 2015 roku pierwszą pasterkę odprawiał Ks. Biskup senior Jan Purwiński, drugiej zaś przewodniczył Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie, ks. Jarosław Giżycki, chrystusowiec. Katedra rozbrzmiała przepięknymi polskimi i ukraińskimi kolędami. W dniu 25 grudnia główną Mszę świętą - sumę - o 10.00 odprawiał Ks. Arcybiskup Piotr Malczuk, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej. Towarzyszył mu Kapelan Polaków.

Strony