Aktualności

 
 

Stare pastorałki, już nieomal zapomniane kolędy można jeszcze tu i ówdzie usłyszeć na Żytomierszczyźnie. W wiosce Rudnia Horodyszcze, w której znajduje się filialna parafia św. Kazimierza (którą obsługują księża z katedry z Żytomierza - dojazd 35 km od Żytomierza) udało mi się nagrać jedną z takich kolęd.

W przededniu Nowego Roku - 30 grudnia 2015 r. odbył się VIII Koncert Kolęd w Żytomierskiej Katedrze pod Honorowym patronatem Ordynariusza kijowsko-żytomierskiego Arcybiskupa Piotra Malczuka i Konsula Generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka . Organizatorami Koncertu byli: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie (pani Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur i Kapelan Polaków w Żytomierzu (ks. Jarosław Giżycki - chrystusowiec). Ksiądz Arcybiskup i Konsul Generalny osobiście przybyli na koncert. Ks. Arcybiskup odprawił dla Polaków Mszę świętą i wygłosił kazanie, a po Mszy świętej ks.

Z kolędą u Ks. Biskupa Jana 

W niedzielę św. Rodziny 27 grudnia 2015 razem z polskim chórem katedralnym zawitaliśmy do ks. biskupa seniora Jana Purwińskiego. Jego Ekscelencja przyjął kolędników z radością, wspomniał bowiem piękną historię chóru katedralnego, ostoi polskiej pieśni religijnej w Żytomierzu. Ks. biskup Jan już od 1977 roku posługuje w Żytomierzu. Jako młody kapłan zgłosił się ofiarnie na misje na Ukrainie, w najtrudniejszym czasie sowieckich prześladowań Kościoła i ludzi wierzących. Wspomina o tym, jak do ks. kardynała Vaivodsa do Rygi przyjechał ks.

Boże Narodzenie 2015  

W parafii żytomierskiej od kilku lat odprawiane są uroczyście dwie pasterki, pierwsza o 20.00 po ukraińsku. druga, "nasza" o 22.00 po polsku. W 2015 roku pierwszą pasterkę odprawiał Ks. Biskup senior Jan Purwiński, drugiej zaś przewodniczył Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie, ks. Jarosław Giżycki, chrystusowiec. Katedra rozbrzmiała przepięknymi polskimi i ukraińskimi kolędami. W dniu 25 grudnia główną Mszę świętą - sumę - o 10.00 odprawiał Ks. Arcybiskup Piotr Malczuk, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej. Towarzyszył mu Kapelan Polaków.

Polonia i Polacy z całej Ukrainy zebrali się 15 grudnia 2015 r. w Kijowie na spotkanie z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Prezydent Polski z Małżonką przybył na Ukrainę z dwudniową oficjalną wizytą, której ostatnim aktem było serdeczne spotkanie opłatkowe, połączone ze śpiewaniem kolęd i życzeniami świątecznymi.

8 grudnia 2015 r. w Rzymie Ojciec św. Franciszek zainaugurował Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W 3 niedzielę Adwentu zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia we wszystkich katedrach na świecie. M. in. w katedrze żytomierskiej ks. Arcybiskup kijowsko-żytomierski Piotr Malczuk otwarł Bramę Miłosierdzia przy licznym udziale ludu wiernego. O 10.30 ludzie zgromadzili się w kościele św. Jana z Dukli - o. franciszkanów, który był kościołem stacyjnym. Tam o. Mirosław OFM - proboszcz parafii św.

Dzieci z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowy Związku Polaków na Ukrainie i Teatr dziecięcy "ModernPol" pod kier. Wiktorii Zubariewej, przygotowały piękną wieczornicę poświęconą pamięci bohaterów, którzy oddali życie w walce o wolność w powstaniu listopadowym i styczniowym. Był to także obchodzony w całym państwie Dzień Pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie - 28 listopada. Wymownym akcentem wieczoru był taniec - requiem w wykonaniu młodzieży z zespołu "Koroliski", który zakończył się dokładnie o 16.00 zapaleniem świec pamięci Wielkiego Głodu lat 1932-1933.

Kazanie wygłoszone przez Kapelana Polaków na Żytomierszczyźnie na Mszy św. za Ojczyznę – 10.11.2015 w katedrze św. Zofii z okazji Dnia Niepodległości Polski

Szanowny Panie Konsulu Generalny
Szanowna Pani Prezes ŻO Związku Polaków na Ukrainie
Drodzy prezesi organizacji polskich na żytomierszczyźnie, nauczyciele, dziennikarze
Дорогі Гості сьогоднішнього свята!

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

W przededniu Święta Niepodległości Polski 10 listopada 2015 Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie razem z Kapelanią Polską na Żytomierszczyźnie zorganizowali uroczyste obchody Święta w katedrze św. Zofii w Żytomierzu . Obchody Dnia Niepodległości objęli swoim patronatem: Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak i p/o Prezydenta Miasta Żytomierza Lubow W. Cymbaluk. Mszę świętą sprawował Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie ks.

Zaduszki na Polskim Cmentarzu 

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 2 XI 2015 w Żytomierzu. Księża z żytomierskich parafii, siostry zakonne i lud wierny zebrali się na Polskim Cmentarzu aby modlić się za zmarłych spoczywających na tej czcigodnej polskiej nekropolii. Razem z żytomierzanami (ok. 600 osób) modliła się Prezydent Żytomierza, p. Lubow Cymbaluk oraz Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie p. Wiktoria Laskowska Szczur. Mszy św. przewodniczył Ks. Kanonik Wiktor Makowski, proboszcz parafii katedralnej, a homilię wygłosił Ks.

Strony