Aktualności

Niepodległość - to wielki Dar od Boga. - kazanie na Mszy św. w Żytomierzu

Kazanie wygłoszone przez Kapelana Polaków na Żytomierszczyźnie na Mszy św. za Ojczyznę – 10.11.2015 w katedrze św. Zofii z okazji Dnia Niepodległości Polski

Szanowny Panie Konsulu Generalny
Szanowna Pani Prezes ŻO Związku Polaków na Ukrainie
Drodzy prezesi organizacji polskich na żytomierszczyźnie, nauczyciele, dziennikarze
Дорогі Гості сьогоднішнього свята!

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Obchody Dnia Niepodległości w Żytomierzu

W przededniu Święta Niepodległości Polski 10 listopada 2015 Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie razem z Kapelanią Polską na Żytomierszczyźnie zorganizowali uroczyste obchody Święta w katedrze św. Zofii w Żytomierzu . Obchody Dnia Niepodległości objęli swoim patronatem: Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak i p/o Prezydenta Miasta Żytomierza Lubow W. Cymbaluk. Mszę świętą sprawował Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie ks.

Zaduszki na Polskim Cmentarzu

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 2 XI 2015 w Żytomierzu. Księża z żytomierskich parafii, siostry zakonne i lud wierny zebrali się na Polskim Cmentarzu aby modlić się za zmarłych spoczywających na tej czcigodnej polskiej nekropolii. Razem z żytomierzanami (ok. 600 osób) modliła się Prezydent Żytomierza, p. Lubow Cymbaluk oraz Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie p. Wiktoria Laskowska Szczur. Mszy św. przewodniczył Ks. Kanonik Wiktor Makowski, proboszcz parafii katedralnej, a homilię wygłosił Ks.

VIII DNI KULTURY POLSKIEJ w ŻYTOMIERZU

W dniach 8-11 października 2015 r. odbyły się VIII Dni Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie i XXI Międzynarodowy Festiwal „Tęcza Polesia”, których organizatorem jest Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. Tegoroczna edycja poświęcona była 155 rocznicy urodzin wielkiego Polaka i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego, który przez większą część życia związany był z Żytomierzem. Tutaj mieszkał jako dziecko, tutaj żył i odszedł do wieczności jego ojciec, przybrana matka, siostra i dwóch braci.

Rekolekcje chrystusowców w Mikołajowie, A.D. 2015

W dniach 15-19.09.2015 odbyły się doroczne rekolekcje chrystusowców pracujących na Ukrainie. Tematem rozważań rekolekcyjnych była triada: „Osobowość kapłańska, tożsamość zakonna i charyzmat chrystusowca”. Pamiętając o Roku Życia Konsekrowanego staraliśmy się pogłębić refleksję nad tym, w jaki sposób współistnieją i dopełniają się powołanie do życia kapłańskiego i zakonnego w naszym Zgromadzeniu. Rekolekcje odbyły się w gościnnej parafii św. Józefa w Mikołajowie, której proboszczem jest ks. Aleksander Repin SC.

Pielgrzymka Legionu Maryi do Berdyczowa

12.09.2015 odbyła się kolejna pielgrzymka Legionu Maryi do Matki Bożej Berdyczowskiej. Legion Maryi to ruch katolicki o światowym zasięgu, który powstał z inicjatywy Sługi Bożego Franka Duffa w 1921 roku w Irlandii. W Żytomierzu działa pierwsza "komórka" Legionu Maryi, tzw. prezydium. Dzisiaj, po 22 latach aktywnej pracy i modlitwy legioniści znani są po całęj Ukrainie. Nawet finansowe trudności, które przeżywa obecnie Ukraina, nie przeszkodziły legionistom zebrać się u Matki Bożej.

W Winnickim Okręgu Konsularnym mamy nowego Konsula Generalnego

Czas mija i ludzie zmieniają się w miarę jego upływu. Ostatnio pożegnaliśmy Konsula Generalnego Krzysztofa Świderka, który przez 5 lat kierował konsulatem RP w Winnicy. Były to lata ofiarnej pracy, służby na rzecz Polaków na Ukrainie, a także na rzecz zbliżenia narodów - polskiego i ukraińskiego. W sierpniu otrzymaliśmy nowego Konsula Generalnego. Został nim Pan Tomasz Olejniczak, który swoją kadencję rozpoczął od spotkań z Polakami w swoim okręgu konsularnym. 10 września 2015 nowy Konsul Generalny spotkał się z Polakami - z liderami, prezesami organizacji polonijnych.

Pielgrzymi z Korostyszowa dotarli do Żytomierza

16 lipca do katedry św. Zofii w Żytomierzu przyszli pielgrzymi z Korostyszowa, aby nazajutrz razem z najstarszą pielgrzymką na Ukrainie: z Żytomierza do Berdyczowa kontynuować modlitewne wędrowanie. Pielgrzymów przed katedrą żytomierską powitał i pobłogosławił proboszcz żytomierskiej katedry, ks.kanonik Wiktor Makowski. Przed świątynią zebrali się liczni wierni żytomierskiej parafii katedralnej. W Korostyszowskiej grupie pod przewodnictwem ojców salezjanów idą także pielgrzymi z Brusiłowa, Peremyślan, Radomyśla, oraz polskiego Oświęcimia.

Otwarcie muzeum Josepha Conrada (Józefa Konrada Korzeniowskiego) w Berdyczowie

28 czerwca 2015 w Berdyczowie na ziemi żytomierskiej zostało otwarte muzeum Josepha Conrada Korzeniowskiego, wielkiego pisarza i myśliciela, piszącego w języku angielskim, syna tej ziemi. Muzeum powstało z inicjatywy profesora Zdzisława Najdera, sfinansowane przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, przy poparciu władz miasta Berdyczów, oraz Ministerstwa Kultury i Sportu Ukrainy, a także przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Winnicy, i licznych osób i instytucji z Polski, Ukrainy i nawet ze Stanów Zjednoczonych.

Strony