Aktualności

Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Polonia i Polacy z całej Ukrainy zebrali się 15 grudnia 2015 r. w Kijowie na spotkanie z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Prezydent Polski z Małżonką przybył na Ukrainę z dwudniową oficjalną wizytą, której ostatnim aktem było serdeczne spotkanie opłatkowe, połączone ze śpiewaniem kolęd i życzeniami świątecznymi.

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w żytomierskiej katedrze 13.12.2015 r

8 grudnia 2015 r. w Rzymie Ojciec św. Franciszek zainaugurował Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W 3 niedzielę Adwentu zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia we wszystkich katedrach na świecie. M. in. w katedrze żytomierskiej ks. Arcybiskup kijowsko-żytomierski Piotr Malczuk otwarł Bramę Miłosierdzia przy licznym udziale ludu wiernego. O 10.30 ludzie zgromadzili się w kościele św. Jana z Dukli - o. franciszkanów, który był kościołem stacyjnym. Tam o. Mirosław OFM - proboszcz parafii św.

Akademia patriotyczna w Żytomierzu o powstaniach narodowych 28.11.2013

Dzieci z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowy Związku Polaków na Ukrainie i Teatr dziecięcy "ModernPol" pod kier. Wiktorii Zubariewej, przygotowały piękną wieczornicę poświęconą pamięci bohaterów, którzy oddali życie w walce o wolność w powstaniu listopadowym i styczniowym. Był to także obchodzony w całym państwie Dzień Pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie - 28 listopada. Wymownym akcentem wieczoru był taniec - requiem w wykonaniu młodzieży z zespołu "Koroliski", który zakończył się dokładnie o 16.00 zapaleniem świec pamięci Wielkiego Głodu lat 1932-1933.

Niepodległość - to wielki Dar od Boga. - kazanie na Mszy św. w Żytomierzu

Kazanie wygłoszone przez Kapelana Polaków na Żytomierszczyźnie na Mszy św. za Ojczyznę – 10.11.2015 w katedrze św. Zofii z okazji Dnia Niepodległości Polski

Szanowny Panie Konsulu Generalny
Szanowna Pani Prezes ŻO Związku Polaków na Ukrainie
Drodzy prezesi organizacji polskich na żytomierszczyźnie, nauczyciele, dziennikarze
Дорогі Гості сьогоднішнього свята!

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Obchody Dnia Niepodległości w Żytomierzu

W przededniu Święta Niepodległości Polski 10 listopada 2015 Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie razem z Kapelanią Polską na Żytomierszczyźnie zorganizowali uroczyste obchody Święta w katedrze św. Zofii w Żytomierzu . Obchody Dnia Niepodległości objęli swoim patronatem: Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak i p/o Prezydenta Miasta Żytomierza Lubow W. Cymbaluk. Mszę świętą sprawował Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie ks.

Zaduszki na Polskim Cmentarzu

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 2 XI 2015 w Żytomierzu. Księża z żytomierskich parafii, siostry zakonne i lud wierny zebrali się na Polskim Cmentarzu aby modlić się za zmarłych spoczywających na tej czcigodnej polskiej nekropolii. Razem z żytomierzanami (ok. 600 osób) modliła się Prezydent Żytomierza, p. Lubow Cymbaluk oraz Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie p. Wiktoria Laskowska Szczur. Mszy św. przewodniczył Ks. Kanonik Wiktor Makowski, proboszcz parafii katedralnej, a homilię wygłosił Ks.

VIII DNI KULTURY POLSKIEJ w ŻYTOMIERZU

W dniach 8-11 października 2015 r. odbyły się VIII Dni Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie i XXI Międzynarodowy Festiwal „Tęcza Polesia”, których organizatorem jest Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. Tegoroczna edycja poświęcona była 155 rocznicy urodzin wielkiego Polaka i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego, który przez większą część życia związany był z Żytomierzem. Tutaj mieszkał jako dziecko, tutaj żył i odszedł do wieczności jego ojciec, przybrana matka, siostra i dwóch braci.

Rekolekcje chrystusowców w Mikołajowie, A.D. 2015

W dniach 15-19.09.2015 odbyły się doroczne rekolekcje chrystusowców pracujących na Ukrainie. Tematem rozważań rekolekcyjnych była triada: „Osobowość kapłańska, tożsamość zakonna i charyzmat chrystusowca”. Pamiętając o Roku Życia Konsekrowanego staraliśmy się pogłębić refleksję nad tym, w jaki sposób współistnieją i dopełniają się powołanie do życia kapłańskiego i zakonnego w naszym Zgromadzeniu. Rekolekcje odbyły się w gościnnej parafii św. Józefa w Mikołajowie, której proboszczem jest ks. Aleksander Repin SC.

Pielgrzymka Legionu Maryi do Berdyczowa

12.09.2015 odbyła się kolejna pielgrzymka Legionu Maryi do Matki Bożej Berdyczowskiej. Legion Maryi to ruch katolicki o światowym zasięgu, który powstał z inicjatywy Sługi Bożego Franka Duffa w 1921 roku w Irlandii. W Żytomierzu działa pierwsza "komórka" Legionu Maryi, tzw. prezydium. Dzisiaj, po 22 latach aktywnej pracy i modlitwy legioniści znani są po całęj Ukrainie. Nawet finansowe trudności, które przeżywa obecnie Ukraina, nie przeszkodziły legionistom zebrać się u Matki Bożej.

Strony