Aktualności

 
 

W dniach 8-11 października 2015 r. odbyły się VIII Dni Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie i XXI Międzynarodowy Festiwal „Tęcza Polesia”, których organizatorem jest Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. Tegoroczna edycja poświęcona była 155 rocznicy urodzin wielkiego Polaka i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego, który przez większą część życia związany był z Żytomierzem. Tutaj mieszkał jako dziecko, tutaj żył i odszedł do wieczności jego ojciec, przybrana matka, siostra i dwóch braci.

W dniach 15-19.09.2015 odbyły się doroczne rekolekcje chrystusowców pracujących na Ukrainie. Tematem rozważań rekolekcyjnych była triada: „Osobowość kapłańska, tożsamość zakonna i charyzmat chrystusowca”. Pamiętając o Roku Życia Konsekrowanego staraliśmy się pogłębić refleksję nad tym, w jaki sposób współistnieją i dopełniają się powołanie do życia kapłańskiego i zakonnego w naszym Zgromadzeniu. Rekolekcje odbyły się w gościnnej parafii św. Józefa w Mikołajowie, której proboszczem jest ks. Aleksander Repin SC.

12.09.2015 odbyła się kolejna pielgrzymka Legionu Maryi do Matki Bożej Berdyczowskiej. Legion Maryi to ruch katolicki o światowym zasięgu, który powstał z inicjatywy Sługi Bożego Franka Duffa w 1921 roku w Irlandii. W Żytomierzu działa pierwsza "komórka" Legionu Maryi, tzw. prezydium. Dzisiaj, po 22 latach aktywnej pracy i modlitwy legioniści znani są po całęj Ukrainie. Nawet finansowe trudności, które przeżywa obecnie Ukraina, nie przeszkodziły legionistom zebrać się u Matki Bożej.

Czas mija i ludzie zmieniają się w miarę jego upływu. Ostatnio pożegnaliśmy Konsula Generalnego Krzysztofa Świderka, który przez 5 lat kierował konsulatem RP w Winnicy. Były to lata ofiarnej pracy, służby na rzecz Polaków na Ukrainie, a także na rzecz zbliżenia narodów - polskiego i ukraińskiego. W sierpniu otrzymaliśmy nowego Konsula Generalnego. Został nim Pan Tomasz Olejniczak, który swoją kadencję rozpoczął od spotkań z Polakami w swoim okręgu konsularnym. 10 września 2015 nowy Konsul Generalny spotkał się z Polakami - z liderami, prezesami organizacji polonijnych.

16 lipca do katedry św. Zofii w Żytomierzu przyszli pielgrzymi z Korostyszowa, aby nazajutrz razem z najstarszą pielgrzymką na Ukrainie: z Żytomierza do Berdyczowa kontynuować modlitewne wędrowanie. Pielgrzymów przed katedrą żytomierską powitał i pobłogosławił proboszcz żytomierskiej katedry, ks.kanonik Wiktor Makowski. Przed świątynią zebrali się liczni wierni żytomierskiej parafii katedralnej. W Korostyszowskiej grupie pod przewodnictwem ojców salezjanów idą także pielgrzymi z Brusiłowa, Peremyślan, Radomyśla, oraz polskiego Oświęcimia.

28 czerwca 2015 w Berdyczowie na ziemi żytomierskiej zostało otwarte muzeum Josepha Conrada Korzeniowskiego, wielkiego pisarza i myśliciela, piszącego w języku angielskim, syna tej ziemi. Muzeum powstało z inicjatywy profesora Zdzisława Najdera, sfinansowane przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, przy poparciu władz miasta Berdyczów, oraz Ministerstwa Kultury i Sportu Ukrainy, a także przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Winnicy, i licznych osób i instytucji z Polski, Ukrainy i nawet ze Stanów Zjednoczonych.

02-03 czerwca 2015 roku Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej odwiedził Kapelanię Polską w Żytomierzu i spotkał się z Polakami

W dniach 25.05-03.06.2015 Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego Ryszard Głowacki przeprowadził wizytację placówek chrystusowców na Ukrainie.

Konsul Generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek wraz z Prezydent Żytomierza Lubow Cymbaluk zorganizowali okolicznościowy koncert i przyjęcie z okazji Święta Konstytucji 3 maja, Święta Polonii i Polaków za Granicą oraz Żytomierskich Dni Europy.Honorowym Gościem uroczystości był pan Ambasador RP w Kijowie Henryk Litwin. Wśród gości z Polski był także senator RP Jarosław Duda z Wrocławia, pełniący obowiązki sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych. Koncert odbył się 16 maja w odnowionej filharmonii żytomierskiej im.

Strony