Aktualności

W Winnickim Okręgu Konsularnym mamy nowego Konsula Generalnego

Czas mija i ludzie zmieniają się w miarę jego upływu. Ostatnio pożegnaliśmy Konsula Generalnego Krzysztofa Świderka, który przez 5 lat kierował konsulatem RP w Winnicy. Były to lata ofiarnej pracy, służby na rzecz Polaków na Ukrainie, a także na rzecz zbliżenia narodów - polskiego i ukraińskiego. W sierpniu otrzymaliśmy nowego Konsula Generalnego. Został nim Pan Tomasz Olejniczak, który swoją kadencję rozpoczął od spotkań z Polakami w swoim okręgu konsularnym. 10 września 2015 nowy Konsul Generalny spotkał się z Polakami - z liderami, prezesami organizacji polonijnych.

Pielgrzymi z Korostyszowa dotarli do Żytomierza

16 lipca do katedry św. Zofii w Żytomierzu przyszli pielgrzymi z Korostyszowa, aby nazajutrz razem z najstarszą pielgrzymką na Ukrainie: z Żytomierza do Berdyczowa kontynuować modlitewne wędrowanie. Pielgrzymów przed katedrą żytomierską powitał i pobłogosławił proboszcz żytomierskiej katedry, ks.kanonik Wiktor Makowski. Przed świątynią zebrali się liczni wierni żytomierskiej parafii katedralnej. W Korostyszowskiej grupie pod przewodnictwem ojców salezjanów idą także pielgrzymi z Brusiłowa, Peremyślan, Radomyśla, oraz polskiego Oświęcimia.

Otwarcie muzeum Josepha Conrada (Józefa Konrada Korzeniowskiego) w Berdyczowie

28 czerwca 2015 w Berdyczowie na ziemi żytomierskiej zostało otwarte muzeum Josepha Conrada Korzeniowskiego, wielkiego pisarza i myśliciela, piszącego w języku angielskim, syna tej ziemi. Muzeum powstało z inicjatywy profesora Zdzisława Najdera, sfinansowane przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, przy poparciu władz miasta Berdyczów, oraz Ministerstwa Kultury i Sportu Ukrainy, a także przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Winnicy, i licznych osób i instytucji z Polski, Ukrainy i nawet ze Stanów Zjednoczonych.

Przełożony Generalny TChr z wizytacją w Żytomierzu

02-03 czerwca 2015 roku Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej odwiedził Kapelanię Polską w Żytomierzu i spotkał się z Polakami

Wizytacja generalna Przelozonego Generalnego na Ukrainie

W dniach 25.05-03.06.2015 Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego Ryszard Głowacki przeprowadził wizytację placówek chrystusowców na Ukrainie.

Dni Polonii i Polaków za Granicą - w Żytomierzu

Konsul Generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek wraz z Prezydent Żytomierza Lubow Cymbaluk zorganizowali okolicznościowy koncert i przyjęcie z okazji Święta Konstytucji 3 maja, Święta Polonii i Polaków za Granicą oraz Żytomierskich Dni Europy.Honorowym Gościem uroczystości był pan Ambasador RP w Kijowie Henryk Litwin. Wśród gości z Polski był także senator RP Jarosław Duda z Wrocławia, pełniący obowiązki sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych. Koncert odbył się 16 maja w odnowionej filharmonii żytomierskiej im.

Otwarcie punktu informacyjno-promocyjnego KUL w Żytomierzu

Dzisiaj, 29 kwietnia 2015 r. zostało otwarte w Żytomierzu biuro informacyjno-promocyjne KUL, pierwsza taka placówka KUL poza granicami Polski. Otwarcia dokonała pani Prorektor KUL dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, pani Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur, proboszcz parafii katedralnej św. Zofii ks. kanonik Wiktor Makowski, pan Oleksandr Piwowarski z ramienia władz obwodu. Przy otwarciu obecni byli pani wicerektor Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki Natalia Sejko, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny i inni goście.

Pielgrzymka osób konsekrowanych do Berdyczowa

24 kwietnia 2015 w narodowym sanktuarium Matki Bożej w Berdyczowie z okazji obchodzonego w Kościele Roku Życia Konsekrowanego zebrali się przedstawiciele Zgromadzeń Zakonnych męskich i żeńskich, aby razem z biskupami trwać na modlitwie przed Obliczem Matki. Nuncjusz Apostolski abp Thomas Edward Gullickson wygłosił konferencję ascetyczną o roli życia zakonnego we współczesnej Ukrainie. Mszy św. przewodniczył Metropolita Lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. W kazaniu nawiązał do hasła Roku Życia Konsekrowanego wyznaczonego przez Ojca Świętego Franciszka "Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja".

Kijów Bykownia… Obchody 75 rocznicy zbrodni katyńskiej

“Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie
zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę”.
Słowa Z. Herberta wyryte w kamieniu u wejścia do Polskiego Cmentarza Wojskowego w Bykowni pod Kijowem

25 lat pracy na rzecz Polaków i Polonii na Ukrainie

9 kwietnia 2015 w Ambasadzie RP w Kijowie odbyło się spotkanie Prezydenta RP Bronisław Komorowskiego z Polonią. Zostały wręczone odznaczenia dla obywateli Ukrainy, przedstawicieli Polonii oraz dla zasłużonych obywateli Polski. SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI za zasługi w krzewieniu polskości, za działalność społeczną i charytatywną został odznaczony Ksiądz Jaroslaw Gizycki Kapelan Polaków Żytomierszczyzny, chrystusowiec.

Strony