Aktualności

Rekolekcje chrystusowców w Żytomierzu

Księża Chrystusowcy pracujący na Ukrainie zgromadzili się w Żytomierzu, aby przeżyć doroczne rekolekcje. Odbyły się one w dniach ważnych dla każdego chrystusowca – 20-23 października 2014, gdyż 22.10 obchodzimy rocznicę odejścia do Pana naszego Założyciela, Sługi Bożego, kard. Augusta Hlonda. W tym roku był to również szczególny dzień pierwszego liturgicznego wspomnienia Papieża Jana Pawła II jako świętego, dzień dziękczynienia i uwielbienia Boga za postać św. Jana Pawła II. Rekolekcje w gościnnym opactwie sióstr benedyktynek w Żytomierzu prowadził ks.

Modlitwa o pokój

W bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina po rozpętaniu przez separatystów wojny na Donbasie i w Lugansku nieustannie wznosimy modły i ufne spojrzenie do Boga, prosząc Go o zmiłowanie, nawrócenie narodów Ukrainy i o cenny dar pokoju. On sam powiedział, że właśnie w Nim możemy odnaleźć pokój.

Nowy rok pracy Kapelanii Polskiej w Żytomierzu

Po przerwie urlopowej Kapelania Polska przy parafii św Zofii w Żytomierzu wznowiła swoją pracę. Rozpoczął się więc czwarty rok duszpasterskiej pracy na niwie polskiej i polonijnej w Żytomierzu i w obwodzie żytomierskim.

Uroczystość Bożego Ciała w Żytomierzu

Uroczystość Bożego Ciała w Żytomierzu zgromadziła kilka tysięcy uczestników. Wierni ze wszystkich parafii uczestniczyli we Mszy św. której przewodniczył bp Jan Purwiński, po czym procesja z Najświętszym Sakramentem udała się z katedry św. Zofii do kościoła św. Jana z Dukli (franciszkanie), następnie na główny plac miasta przed teatrem dramatycznym im. I.Koczergi. Trzeci ołtarz umieszczony był za budynkiem sądu (były komitet partii komunistycznej USRR) i ostatni ołtarz postawiony był przy pomniku św. Jana Pawła przed katedrą.

25 lat w służbie Kościołowi i Polakom na Wschodzie

Księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej od 25 lat pracują na Wschodzie, podnosząc z ruin komunizmu kościoły i parafie, uczestnicząc bezpośrednio w odrodzeniu Kościoła Katolickiego na terenach byłego Związku Radzieckiego. Z tej okazji 27.06.2014 w Kamieńcu Podolskim chrystusowcy pracujący na Ukrainie świętowali Jubileusz 25 lecia pracy wśród Polaków i Polonii na Wschodzie. Uroczystość ta zbiegła się z patronalnym świętem Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii prowadzonej przez nasze Zgromadzenie w Kamieńcu Podolskim.

Srebrny Jubileusz kapłaństwa Kapelana Polaków Żytomierszczyzny

18 maja 2014 roku ks. Jarosław Giżycki, chrystusowiec, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny obchodził w murach czcigodnej katedry żytomierskiej swój srebrny jubileusz kapłaństwa i pracy duszpasterskiej na Ukrainie.
Oto kilka dat z życia jubilata:
Ks. Jarosław Giżycki TChr
Ur. 24.10.1964 we Wrocławiu.
Uczył się w szkole podstawowej nr 2 i w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy .
W sierpniu 1982 r. wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
W 1983 – 1989 r. studiował, jako alumn w WSD TChr w Poznaniu.

Kanonizacja Jana Pawła II. Pielgrzymka z Żytomierza.

Parafianie z katedry żytomierskiej udali się na pielgrzymkę do Rzymu na kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II. (22-31.04.2014 r.) Po drodze zwiedziliśmy Kraków, Padwę, Asyż i Wenecję. Kanonizacja była fascynująca, chociaż w Rzymie na samej Mszy św. dotarliśmy zaledwie do Mostu Anioła. Trzeba było zadowolić się telebimami i łącznością radiową przez komórki. Natomiast atmosfera, zarówno w Rzymie, jak i podczas całej pielgrzymki była nadzwyczajna. Z Żytomierza - pod wodzą o. Pallotynów, (Ks. Waldemara Pawelca - proboszcza z Dowbysza) wyruszyły trzy autobusy.

Wielkanoc 2014

Na Ukrainie niespokojnie, ale zmartwychwstanie Pana Jezusa napawa dozą optymizmu.

Niech te Święta Wielkanocne tchną mocą wiary, wiatrem nadziei i ogniem miłości.
Chrystus Pan przezwyciężył ciemności niewoli, grzechu, diabła i to jest najważniejsze.
Takiej siły ducha i Bożych natchnień, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności
życzy Kapelania Polska w Żytomierzu.i jej kapelan, ks. Jarosław Giżycki TChr

Chrystus Pan zmartwychwstał!
Prawdziwie wstał! Alleluja!

Msza za ofiary zbrodni katyńskiej i Koncert - Requiem

Kapelania Polska przy parafii św. Zofii w Żytomierzu razem z Żytomierskim Obwodowym Związkiem Polaków na Ukrainie zaprasza na modlitwę w intencji ofiar zbrodni katyńskiej, tragedii smoleńskiej i represji stalinowskich. Msza św. w intencji naszych poległych Rodaków zostanie odprawiona w katedrze żytomierskiej w niedzielą palmową 13 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00.
Po Mszy świętej odbędzie się koncert pamięci, przygotowany przez artystów zrzeszonych w ŻOZPU. W programie Koncertu - Requiem «PAMIĘCI OFIAR KATYNIA»

Modlitwa za Ukrainę

Żytomierscy Polacy łączą się w modlitwie za Ukrainę, właściwie cały czas się modlimy, to być może dlatego Pan Bóg ciągle wstrzymuje tę wojnę. Ale Putin, zdaje się, planuje napaść na Wschodnią Ukrainę. To są bardzo złe prognozy. Wszystko oddajemy Bożej Opatrzności. W Żytomierzu na razie cicho. Ludzie spokojnie pracują, przybliża się Wilekanoc, więc rekolekcje, różne akcje. W Kapelanii Polskiej przy współpracy Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków planowany jest - jak co roku - Koncert Requiem 13 kwietnia - w rocznicę tragedii smoleńskiej i pamięci ofiar Katynia.

Strony