Aktualności

Wielki Czwartek, Żytomierz 2013

J.E. Ks. Bp senior Jan Purwiński przewodniczył liturgii Wielkiego Czwartku w żytomierskiej katedrze. Księdzu biskupowi towarzyszyli: ks. proboszcz katedry Grygorij Rassolenko, kapelan Polaków żytomierszczyzny Jarosław Giżycki TChr, oraz ks. diakon Lukas ze wspólnoty neokatechumenalnej z Brazylii. Ks. Biskup wygłosił homilię w języku ukraińskim i polskim. Oto homilia wygłoszona po polsku:
.
Najmilsi w Chrystusie Bracia i Siostry!

Wielki Wtorek - Msza Krzyżma i spotkanie w Zariczanach

Pomimo trudnych warunków atmosferycznych na Mszę Krzyżma z arcybiskupem Piotrem, biskupami Witalijem i Janem zebrało się ponad stu księży pracujących w diecezji kijowsko-żytomierskiej. Wśród licznie zebranych księży nie mogło zabraknąć Kapelana Polaków. W radosnej atmosferze spotkania i modlitwy prezbiterium lokalnej wspólnoty Kościoła Katolickiego wyraziło swoją jedność z biskupami, a także odnowiło przyrzeczenia kapłańskie. W homilii ks.

Jezus jest Panem! - 21 Diecezjalne Dni Młodzieży w Żytomierzu

22-24 marca 2013 r. na długo się zapiszą w naszej pamięci. Dni Młodzieży w Żytomierzu dobiegły końca. Takiego spotkania młodzieży jeszcze nie było! Wiara młodych chrześcijan została poddana mocnej próbie. Przede wszystkim z powodu ekstremalnych warunków, śnieżycy i mrozu, tak niezwykłego o tej porze roku. 24 marca nie sposób było dojechać do Źytomierza, trasa na Kijów zablokowana, a jednak przybyło ponad 600 osób, by posłuchać pięknych katechez ojca Olega, karmelity z Berdyczowa i ks. Waldemara, pallotyna, proboszcza z Dowbysza.

Pierwszy dzień Dni Młodzieży w Żytomierzu

Dni Młodzieży w Żytomierzu!

XXI Dni Młodzieży w Żytomierzu

W dniach 22-24 marca 2013r w Żytomierzu odbędą się kolejne 21 Diecezjalne Dni Młodzieży (21 DDM). Oczekuje się przyjazdu ok 500 młodych ludzi nie tylko z diecezji żytomiersko-kijowskiej ale także gości z całej Ukrainy, Polski, ze Słowacji. W programie katechezy o wierze, koncerty ewangelizacyjne, specjalne nabożeństwo światła i wody połączone z wyznaniem wiary w Jezusa. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego i odpowiedzialnym za całość jest chrystusowiec, ks. Jarosław Giżycki, kapelan Polaków na żytomierszczyźnie.

Papież Franciszek

Cały świat katolicki łączy się w modlitwie wdzięczności za wybór nowego Ojca Świętego. Również my, polacy żytomierszczyzny na stronie Kapelanii Polskiej chcemy wyrazić Bogu wdzięczność za nowego Ojca Świętego Franciszka, który został wybrany 13.03.2013 i przyjechał "z dalekiego kraju", Argentyny. Modlimy się za Papieża Franciszka, wsłuchując się w słowa jego pierwszej homilii ze Mszy św. "pro ecclesia": "Chciałbym, abyśmy wszyscy po tych dniach łaski mieli odwagę, by kroczyć w obecności Pana. Z krzyżem Pana" mówił papież Franciszek.

3-5.03.2013 Rekolekcje wielkopostne w Winnicy i Woronowicy na Podolu

Winnica to urocze, historyczne miasto nad Bohem (albo Południowym Bugiem), położone prawie 300 km na wschód od Lwowa. To właśnie w Winnicy, stolicy Podola, w 1989 r. my, chrystusowcy, rozpoczynaliśmy swoją pracę duszpasterską na rzecz odrodzenia Kościoła w ZSRR. W 1992 r. rozproszyliśmy się po różnych miastach, od tych najbardziej wysuniętych na wschód, po Kamieniec Podolski, Wołoczysk i Żytomierz w centralnej Ukrainie. Historia zatoczyła niewielkie koło, ponieważ od 3 do 5 marca 2013 podczas Wielkiego Postu znowu w Winnicy pojawił się chrystusowiec, ks.

Pracownicy IPN w Żytomierzu

27 lutego 2013 r. w Domu Polskim w Żytomierzu miała miejsce prezentacja książki “Wielki Terror: Operacja Polska 1937-1938”

Kolędowanie w żytomierskiej katedrze

13 stycznia 2013 roku w żytomierskiej katedrze 7 zespołów chóralnych, w tym trzy chóry katedralne: dziecięcy "Dzwoneczki", młodzieżowy "Savio" i podstawowy chór katedralny, zebrały się na śpiewanie kolęd.

Strony