Polski Cmentarz w Żytomierzu

 
 

Polski Cmentarz w Żytomierzu Jest to jedna z największych i najstarszych polskich nekropolii poza granicami Ojczyzny. Założona u schyłku XVIII w. była poświęcona św. Michałowi Ąrchaniołowi, samo terytorium cmentarza zostało podzielone na dziewięć kwater. Każda z nich miała swojego patrona: św. Michał Archanioł, św. Józef, św. Kazimierz, św. Jan Nepomucen, św. Antoni Padewski, św. Zofia, św. bp Stanisław, św. Wojciech. Ostatnią, bezpłatną - św. Wincentego a Paulo - przeznaczono dla najbiedniejszych. Na innych chowano arcybiskupów, biskupów, duchowieństwo, inżynierów, literatów, przedstawicieli kultury, sztuki, mieszkańców Żytomierza. Na polskim cmentarzu w Żytomierzu spoczywają wybitni Polacy: arcybiskup mohylewski Apolinary Wnukowski, bislup Ludwik Brynk, bp Karol Antoni Niedziałkowski, bp. Longin Żarnowiecki, Juliusz Zarębski - wirtuoz pianista i kompozytor, pierwsi polscy lotnicy, rodzice i siostra Ignacego Jana Paderewskiego. Tutaj również znaleźć można groby bliskich krewnych Józefa Ignacego Kraszewskiego (rodzina żony Zofii) i Stanisława Moniuszki. Przez lata sowieckiego reżimu cmentarz polski w Żytomierzu był zaniedbany i systematycznie okradany z pięknych nagrobków. Władza radziecka chciała ten piękny polski ślad skazać na zapomnienie. Dzisiaj jednak cmentarz udało się zachować, pośrodku cmentarza została odbudowana kaplica św. Stanisława, Cmentarz znajduje się pod patronatem miejscowej władzy obwodowej. Żytomierscy Polacy zrzeszeni w Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie urządzają regularnie sprzątanie cmentarza. W utrzymaniu cmentarza pomagają również delegacje z Polski, które raz po raz odwiedzają to święte miejsce. W czasie od niedzieli Wielkanocnej do Wszystkich Świętych na cmentarzu co niedzielę o godz. 14.00 odprawiana jest Msza święta za zmarłych. Mszę Św. w języku polskim sprawuje Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z polskiego cmentarza tutaj