Aktualności

Uszanowanie pamieci Zolnierzy Wykletych

Dnia 5 marca w Katedrze św. Zofii w Żytomierzu odbyła się uroczystość poświęcona Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowana przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków i Kapelanie Polską na Żytomierszczyźnie oraz Informacjno-Oświatowe Centrum KUL w Żytomierzu .

Jubileusz 25 lecia Ruchu Swiatlo-Zycie – wspolnoty Kosciola Domowego w Ukrainie.

Ruch Kościoła Domowego świętował uroczyście 11.02.2017 jubileusz 25-lecia swojej działalności na Ukrainie. Uroczystości jubileuszowe miały miejsce w ośrodku oazowym w parafii św. Stanisława w Felsztynie (Gwardiejsku) na Podolu (woj. chmielnickie). Ponad pięćset osób z całej Ukrainy przyjechało do Felsztyna, a wśród nich odpowiedzialni ruchu, pary małżeńskie odpowiadające za działalność i rozwój kręgów Kościoła Domowego w diecezjach. We wspólnej radości jubileuszowej wzięli udział biskupi z diecezji kamieniecko-podolskiej: ordynariusz ks.

Polska Pasterka 2016 w Żytomierzu

Polska Pasterka 24.12.2016 w katedrze św. Zofii w Żytomierzu.

Wigilia Polska w Winnicy

W sobotę 10 grudnia 2016 Pan Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak wraz z pracownikami konsulatu zaprosił duchownych, działaczy polonijnych, prezesów organizacji polskich w swoim Okręgu Konsularnym na Polską Wigilię. W serdecznej atmosferze wszyscy złożyli sobie nawzajem życzenia świąteczne. Pan Konsul, gospodarz Wigilii, przywitał wszystkich przybyłych Gości, a następnie podzielił się opłatkiem, zgodnie ze staropolskim zwyczajem.

IX Dni Kultury Polskiej w Zytomierzu 13-16.10.2016

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie
organizuje w Żytomierzu - w dniach 13-16.10.2016

IX Dni Kultury Polskiej
i XXII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”
Poświęcony obchodom Roku Sienkiewiczowskiego i I.J. Paderewskiego

pod Honorowym Patronatem
Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego
Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi

Pielgrzymi wyruszają na szlak do Berdyczowa

Pielgrzymi z Korostyszewa, Malina i Brusiłowa dotarli dzisiaj do Żytomierza (przeszli 35 kilometrów), gdzie przywitał ich, pobłogosławił i obficie pokropił wodą święconą proboszcz katedralny ks. kanonik Wiktor Makowski. Dzień był prawdziwie upalny - 33 stopnie w cieniu!. Jutro cała pielgrzymka po raz 39 wyruszy z Żytomierza do Berdyczowa.
Zaczął się ruch pielgrzymkowy do Matki Bożej Berdyczowskiej. Narodowe Sanktuarium przyjmie pielgrzymów na centralnej Mszy świętej w niedzielę 17. lipca o 11.00.

Nowe Sanktuarium NSPJ w Kamiencu Podolskim

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 03.06.2016 bp Leon Dubrawski w obecności arcybiskupów i biskupów, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, licznie zgromadzonych księży i ludu wiernego erygował Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego w prowadzonej przez chrystusowców parafii w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. Proboszcz parafii, Ks. Jerzy Molewski TChr rozbudował i powiększył ponad trzykrotnie istniejącą świątynię, ponieważ była ona za mała wobec rosnących potrzeb miejscowej wspólnoty.

Okopy Trojcy Swietej

O Okopach Trójcy Świętej słów kilka. Okopy „Góry Świętej Trójcy” – twierdza cnoty Okopy Góry Świętej Trójcy są położone na wysokim grzbiecie skalnym w widłach Dniestru i Zbrucza. Stanowią najdalej na południe wysuniętą obronną twierdzę RP. Twierdzę tę zbudował w dobrach swoich generał Marcin Kąski, wg projektu Wilhelma Beauplan’a – francuskiego architekta – AD 1664. W sierpniu 1672 r. Turcy zajęli Podole wraz z Kamieńcem. Wtedy z polecenia Jana III Sobieskiego Hetman Wielki Koronny Stanisław Jabłonowski rozbudował i umocnił twierdzę w Okopach.

Rekolekcje chrystusowcow w Kamiencu Podolskim

W dniach od 29 maja do 2 czerwca mialy miejsce w Kamiencu Podolskim rekolekcje księży chrystusowców pracujących na Ukrainie. Rekolekcje prowadził ks. dr Paweł Melczewski. Nauki oparł o rozważania na temat Księgio Wyjścia. Na Ukrainie pracuje obecnie tylko 7 chrystusowców. Przybyli wszyscy współbracia: ks. Mikołaj Pilecki z okupowanego Doniecka, ks. Oleksandr Repin z Mikołajowa, ks. Jarosław Giżycki z Żytomierza, oraz czterej księza z Kamieńca: ks. Roman Twaróg z katedry kamienieckiej, który w tym roku obchodzi 40 lecie kapłaństwa 05.06.2016, ks. Jerzy Molewski, ks. Wiktor Abelmazow i ks.

Zmarl Arcybiskup PIOTR MALCZUK, ordynariusz diec. kijowsko-żytomierskiej

W nocy z 26 na 27 maja 2016 r. w wieku 51 lat (ur. w lipcu 1965 r.) niespodziewanie odszedł do Pana Ks. Arcybiskup Piotr Malczuk, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej. Abp Piotr przebywał na Białorusi w Grodnie, uczestnicząc w Kongresie Eucharystycznym, Jego posługiwanie biskupie naznaczone było wielkim umiłowaniem Eucharystii.

Strony