Aktualności

 
 

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 03.06.2016 bp Leon Dubrawski w obecności arcybiskupów i biskupów, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, licznie zgromadzonych księży i ludu wiernego erygował Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego w prowadzonej przez chrystusowców parafii w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. Proboszcz parafii, Ks. Jerzy Molewski TChr rozbudował i powiększył ponad trzykrotnie istniejącą świątynię, ponieważ była ona za mała wobec rosnących potrzeb miejscowej wspólnoty.

Okopy Trojcy Swietej 

O Okopach Trójcy Świętej słów kilka. Okopy „Góry Świętej Trójcy” – twierdza cnoty Okopy Góry Świętej Trójcy są położone na wysokim grzbiecie skalnym w widłach Dniestru i Zbrucza. Stanowią najdalej na południe wysuniętą obronną twierdzę RP. Twierdzę tę zbudował w dobrach swoich generał Marcin Kąski, wg projektu Wilhelma Beauplan’a – francuskiego architekta – AD 1664. W sierpniu 1672 r. Turcy zajęli Podole wraz z Kamieńcem. Wtedy z polecenia Jana III Sobieskiego Hetman Wielki Koronny Stanisław Jabłonowski rozbudował i umocnił twierdzę w Okopach.

W dniach od 29 maja do 2 czerwca mialy miejsce w Kamiencu Podolskim rekolekcje księży chrystusowców pracujących na Ukrainie. Rekolekcje prowadził ks. dr Paweł Melczewski. Nauki oparł o rozważania na temat Księgio Wyjścia. Na Ukrainie pracuje obecnie tylko 7 chrystusowców. Przybyli wszyscy współbracia: ks. Mikołaj Pilecki z okupowanego Doniecka, ks. Oleksandr Repin z Mikołajowa, ks. Jarosław Giżycki z Żytomierza, oraz czterej księza z Kamieńca: ks. Roman Twaróg z katedry kamienieckiej, który w tym roku obchodzi 40 lecie kapłaństwa 05.06.2016, ks. Jerzy Molewski, ks. Wiktor Abelmazow i ks.

W nocy z 26 na 27 maja 2016 r. w wieku 51 lat (ur. w lipcu 1965 r.) niespodziewanie odszedł do Pana Ks. Arcybiskup Piotr Malczuk, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej. Abp Piotr przebywał na Białorusi w Grodnie, uczestnicząc w Kongresie Eucharystycznym, Jego posługiwanie biskupie naznaczone było wielkim umiłowaniem Eucharystii.

- a wśród nich jeden z Ukrainy. Ks. Witalij Melnyk pochodzi z Makowa k. Kamieńca Podolskiego. Szczęśliwi Matka i Ojciec kapłana! Z tej Rodziny (ta Duża Litera im się po prostu należy) trzech braci poszło za głosem powołania kapłańskiego. Dwóch już jest prezbiterami: ks. Sławek Melnyk pracuje w Kazachstanie (Czkałowo), drugi - wspomniany neoprezbiter będzie pracować w Polsce w par. św. Ottona w Pyrzycach, a trzeci brat jest jeszcze klerykiem w seminarium w Poznaniu. Biskup sufragan poznański Grzegorz Balcerek wyświęcił jeszcze 7-miu współbraci na diakonów.

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego - 15.05.2016, na "zimną Zośkę" katedra w Żytomierzu obchodziła święto parafialne - odpust. Podczas odpustu arcybiskup Piotr, Ordynariusz kijowsko-żytomierski, udzielił sakramentu bierzmowania ok. 250 osobom w różnym wieku i różnych parafii żytomierskiego dekanatu. Abp Piotr Malczuk nagrodził specjalnym błogosławieństwem sześć osób bardzo zasłużonych dla parafii św. Zofii. "Gramoty" zostały wręczone z okazji jubileuszu 265-lecia odnowienia struktur kościelnych na Ukrainie.

153 lata temu, dokładnie 10 maja miała miejsce bitwa powstańców styczniowych z wojskami carskimi pod Iwnicą. Zginęło ponad 100 powstańców - w tym zarówno Polaków jak i Ukraińców, których wtedy nazywali Rusinami, walczących "Za wolność naszą i waszą..." Dzisiaj, 10 maja 2016 r. stanął w Iwnicy pomnik upamiętniający to wydarzenie. Pomnik powstał dzięki inicjatywie Międzynarodowej Asocjacji Polskich Biznesmenów, przy wsparciu Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie. Odsłonięcia pomnika dokonali prezes Asocjacji i przewodniczący Wiejskiej Rady.

30 kwietnia w konkatedrze kijowskiej św. Aleksandra została odprawiona Msza św. z okazji 25-lecia odnowionych struktur Kościoła katolickiego na Ukrainie, której przewodniczył abp Claudio Gugerotti, nuncjusz apostolski, razem z abpem metropolitą lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim i abpem Piotrem Malczukiem, ordynariuszem diecezji kijowsko-żytomierskiej. W 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II odnowił trzy diecezje - lwowską, żytomiersko-kijowską i kamieniecko-podolską.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Worzelu k. Kijowa w dniach 28-30 kwietnia 2016 odbyło się sympozjum naukowe z okazji 25-lecia odnowienia struktur Kościoła Katolickiego na Ukrainie – „Restaurare omnia in Christo”. W sympozjum udział wzięli prawie wszyscy biskupi rzymskokatoliccy z Ukrainy, którzy przez cztery dni poprzedzające sympozjum obradowali na konferencji episkopatu.

10.04.2016 z inicjatywy Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie i Kapelanii Polskiej w Żytomierzu odbył się Koncert Requiem dla uczczenia ofiar stalinowskich represji, ofiar zbrodni katyńskiej i zamachu na samolot prezydencki Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego, który rozbił się nad lasami pod smoleńskiem (Rosja).

Strony