Zmarl Arcybiskup PIOTR MALCZUK, ordynariusz diec. kijowsko-żytomierskiej

 
 

W nocy z 26 na 27 maja 2016 r. w wieku 51 lat (ur. w lipcu 1965 r.) niespodziewanie odszedł do Pana Ks. Arcybiskup Piotr Malczuk, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej. Abp Piotr przebywał na Białorusi w Grodnie, uczestnicząc w Kongresie Eucharystycznym, Jego posługiwanie biskupie naznaczone było wielkim umiłowaniem Eucharystii.
Ks. Arcybiskup urodził się w rodzinie polsko-ukraińskiej w Mołdawii (Raszków). Po wstąpieniu do seminarium duchownego w Rydze złożył śluby zakonne u franciszkanów (bernardynów) przyjmując imię Herkulan. Wyświącony na kapłana w 1992 roku zaczął pracować na Ukrainie, a następnie pojechał na studia do Rzymu. Po powrocie został wybrany na pierwszego prowincjała franciszkanów.w prowincji św. Michała na Ukrainie. Pracował przez wiele lat w Żytomierzu przy kościele św. Jana z Dukli, dając się poznać jako wspaniały duszpasterz i duchowy ojciec. W 2008 r. został konsekrowany na biskupa i pozoseał tam na biskupa pomocniczego diecezji odessko-symferopolskiej. Bardzo przyczynił się do rozwoju Kościoła Katolickiego na Krymie. Po trzech latach został przeznaczony do pracy w diecezji żytomiersko - kijowskiej, która jednocześnie została przemianowana na kijowsko-żytomierską.Został także mianowany "Ad personam" arcybiskupem.
28. maja ciało zmarłego zostało przywiezione do katedry żytomierskiej z Białorusi o 20.30 i odprawiona została Msza św., którą celebrował biskup senior Jan Purwiński w asyście wielu księży Nazajutrz, w uroczystość Bożego Ciała (to jest dzisiaj) została odprawiona msza św. pożegnalna Żytomierzan ze swoim arcybiskupem pryed katedr św. Zofii. Słowo Boże głosił ks. biskup Jan po polsku i ukraińsku. Przy biciu dzwonów kapłani i lud wierny ostatni raz "odprowadzili" swojego Pasterza wokół katedry, a potem kondukt żałobny wyruszył w stronę kościoła "seminaryjnego" św. Jana z Dukli, który obsługują bracia franciszkanie. O godzinie 13.00 sprzed kościoła seminaryjnego ciało arcybiskupa zabrał karawan z Kijowa. W kościele konkatedralnym św. Aleksandra w Kijowie zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa we wtorek 31 maja o godz 11.00, po czym ciało spocznie na cmentarzu w obrębie seminarium duchownego w Worzelu.