Nowe Sanktuarium NSPJ w Kamiencu Podolskim

 
 

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 03.06.2016 bp Leon Dubrawski w obecności arcybiskupów i biskupów, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, licznie zgromadzonych księży i ludu wiernego erygował Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego w prowadzonej przez chrystusowców parafii w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. Proboszcz parafii, Ks. Jerzy Molewski TChr rozbudował i powiększył ponad trzykrotnie istniejącą świątynię, ponieważ była ona za mała wobec rosnących potrzeb miejscowej wspólnoty. To bardzo ważne wydarzenie zaszczycili swoją obecnością Nuncjusz Apostolski na Ukrainie Abp Claudio Gugerotti, Metropolita Lwowski Abp Mieczysław Mokrzycki, wszyscy trzej biskupi kamienieccy - ordynariusz Leon Dubrawski i biskupi pomocniczy Jan Niemiec i Radosław Zmitrowicz. Na uroczystość przybył Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Ryszard Głowacki i inni goście z Polski, Ukrainy. Wśród nich byli ks. Paweł Melczewski, który w dniach poprzedzających uroczystość poprowadził rekolekcje kapłańskie, ks. Leszek Kryża, ks. Wiesław Wójcik, brat Jerzy Stawarz i wszyscy chrystusowcy pracujący na Ukrainie. We Mszy świętej udział wzięli Konsul RP w Winnicy Wojciech Mrozowski i przedstawiciele lokalnych władz. Uroczystość otwarcia sanktuarium (i zarazem odpust parafialny) rozpoczęła się o 17.30 niewielką inscenizacją o objawieniach Jezusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque, przygotowaną przez młodzież. We Mszy świętej, której przewodniczył Nuncjusz Apostolski wzięło udział ponad 2500 wiernych i około 50 księży. Niektórzy pielgrzymi przyjechali z daleka, np z USA, z Polski, inni przyszli z pieszą pielgrzymką ze Słobódki Rachnowieckiej. W kazaniu abp Gugerotti podkreślił wagę nauki o Miłości miłosiernej Serca Jezusa, która przywraca upadłemu człowiekowi "umiejętność latania - wzbijania się ku Bogu". Na uwagę zasługuje śpiew chóru parafialnego, który pięknie prowadził muzyczną oprawę Liturgii. Po procesji eucharystycznej Dostojni Goście udali się na uroczystą kolację w przestronnych pomieszczeniach nowego, dolnego kościoła. Rekonsekracja świątyni planowana jest na przyszły rok. Wielkie brawa i wyrazy uznania należą się ks. Jerzemu Molewskiemu, który taką kolosalną pracę wykonał w ciągu zaledwie dwóch lat. W uznaniu zasług biskup kamieniecki Leon Dubrawski mianpwał ks. Molewskiego pierwszym kustoszem Sanktuarium. Niech Najświętsze Serce Jezusa otwiera Bramy Miłosierdzia Bożego dla serc ludzkich spragnionych Boga.

ks. Jarosław Giżycki TChr