Papież Franciszek

 
 

Cały świat katolicki łączy się w modlitwie wdzięczności za wybór nowego Ojca Świętego. Również my, polacy żytomierszczyzny na stronie Kapelanii Polskiej chcemy wyrazić Bogu wdzięczność za nowego Ojca Świętego Franciszka, który został wybrany 13.03.2013 i przyjechał "z dalekiego kraju", Argentyny. Modlimy się za Papieża Franciszka, wsłuchując się w słowa jego pierwszej homilii ze Mszy św. "pro ecclesia": "Chciałbym, abyśmy wszyscy po tych dniach łaski mieli odwagę, by kroczyć w obecności Pana. Z krzyżem Pana" mówił papież Franciszek. "Życzę wszystkim nam, aby Duch Święty udzielił nam tej łaski wyznawania Jezusa ukrzyżowanego" - "Bez Jezusa stalibyśmy się pobożną organizacją pozarządową" - mówił papież podczas swojej pierwszej mszy papieskiej na zakończenie konklawe.